Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemtjänsten mer flexibel

Annons

I Falun utsågs 30 omsorgstagare och 12 vårdbiträden inom hemtjänsten i Bojsenburg att delta i det nya sättet att arbeta.

Utgångsläget innan starten var att strikt följa de i vissa fall mycket detaljerade biståndsbesluten som gav besked om vad som skulle göras. Arbetet ifrågasattes inte och man utgick mycket ifrån att alla man gick till var lika.

Vissa anställda ömmade dock kanske lite mer för någon och gjorde saker i smyg. De kunde exempelvis baka eller ta i en toning i håret när det ändå tvättades. De uträttade ärenden och handlade fast det inte fanns något biståndsbeslut att den gamle hade rätt att få sådana tjänster utförda.

- Det fanns mycket som utfördes i smyg i gråzonerna, säger enhetschefen för gruppen, Kristina Knutsson Sjölund.

I och med projektet skulle allt sådant bli tillåtet att utföra. De gamla skulle själva få bestämma mera vad de ville ha gjort inom ramen för biståndet. Det gick inte längre att slentrianmässigt säga att "Det får vi inte göra". Nu skulle personalen respektera de individuella behoven och försöka uppfylla dem och det krävde ändrade attityder och ett annat bemötande och förhållningssätt.

Till att börja med var personalen skeptisk till att de gamla skulle få komma med egna önskemål. De var rädda för att deras yrkesroll skulle förvandlas till något som liknade gamla tiders hembiträdens.

Men det vände efter ett tag och personalen började trivas med det nya sättet att jobba även om arbetssituationen är fortsatt mycket tuff. Och de gamla trivdes och kände sig sedda.

Det vårdbiträde som utsetts som kontaktperson blev nu något mer än ett namn på ett papper som det ibland tidigare varit.

- Kontaktpersonen blev mera som en typ av ställföreträdande anhörig som exempelvis kunde se till om det behövde köpas nya kläder eller beställas tid hos tandläkaren, säger Kristina Knutsson Sjölund.

Att själv få välja vad man ville ha gjort uppskattades också mycket.

En dam som tidigare fått städning på fredagar kunde nu exempelvis i stället få knappar isydda, blommorna omplanterade inomhus eller hjälp att få ner plantor i sin lilla rabatt, om hon just då ansåg att det var viktigare än städning.

Det här sättet att arbeta handlar egentligen inte om några revolutionerande märkvärdigheter om man tänker efter.

- Allt i det här projektet är ju egentligen så självklart och uppenbart att det är lite märkligt att det behövs ett projekt för att se det, säger Kristina Knutsson Sjölund.

Från början trodde socialnämnden att projektet skulle medföra merkostnader.

Men det har i stället blivit tvärt-om genom att PPS förbättrat arbetsmiljön.

Sedan projektet startade har vårdbiträdenas sjukdagar sjunkit från 12,5 till 7,3 och personalomsättningen är obefintlig.

Eftersom PPS blev så lyckat tänker socialnämnden på onsdag besluta att införa det nya arbetssättet för hemtjänsten i hela kommunen.

- Vi tycker att det är fantastiskt bra att vi kan få ut så mycket med så enkla medel, säger socialnämndens ordförande, Renée Andersson.

Fotnot: Bakgrunden till Projektet personlig service är att ett antal handikapporganisationer fick pengar av allmänna arvsfonden till ett treårigt försök att förnya och utveckla hemtjänsten mot en mera brukarstyrd verksamhet.

Förutom Falun har tre andra kommuner i landet deltagit.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons