Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemtjänsten dubbelt så dyr?

Annons

Vård- och omsorgsförvaltningens ekonom Håkan Almquist räknar med att nämndens kostnader nästa år ökar med 26 miljoner kronor till 349 miljoner.

Kommunstyrelsen är beredd att plussa på budgeten med 13 miljoner, övriga kostnadsökningar måste hämtas hem genom besparingar och intäktsökningar.

- Vi på förvaltningen har tagit fram ett förslag som maximalt stärker budgeten med 10,7 miljoner kronor, berättar Håkan Almquist.

De viktigaste förslagen i korthet:

- Hemtjänstavgiften varierar i dag mellan 110-755 kronor i månaden beroende på pensionärens hjälpbehov och ekonomi. Nästa år blir lägsta avgiften 400 kronor och högsta avgiften 1 544 kronor. Avgiftshöjningarna beräknas öka intäkterna med

1 265 000 kronor.

- Avgiften för matdistribution till pensionärer ökar från maximalt 35 kronor per portion till 40 kronor. Intäktsökning: 150 000 kronor.

- Månadsavgiften för trygghetslarm fördubblas från 50 till 100 kronor. Intäktsökning:

225 000 kronor.

- Månadshyrorna på sjukhem och ålderdomshem ökas med 700 kronor. I dag varierar hyrorna mellan 2 200 - 3 100 kronor. Intäktsökning: 1 168 000 kronor.

- I sommar flyttas Oasenvården från lasarettet till Biskopsgården. Därmed försvinner 30 av de 58 platserna på sjukhemmet. Sparar 2,5 miljoner redan i år och 2,5 miljoner nästa år.

- Lingongården omvandlas från servicehus till vanligt boende. Sparar 2,5-3,5 miljoner.

- Ökad arbetstid för de 160 anställda inom hemtjänsten. Heltid innebär i dag 32 timmars arbetsvecka. Förlängs till 33-34 timmar. Varje timmes förlängd arbetstid ger en besparing på 1,5 miljoner.

Håkan Almquist berättar att förslagen kommer att behandlas av politikerna i vård- och omsorgsnämnden i början av juli.

- Då får vi se vilka sparförslag nämnden är beredd att ställa sig bakom. Det kan bli andra typer av besparingar. Exempelvis ytterligare minskning av platserna på äldreboendena och minskning av personalen.

Almquist uppger att Ludvika i dag är känd som en kommun som tar ut låga avgifter. Maxtaxan, som bestämts av riksdagen, innebär att vårdavgifterna, förutom matdistributionen, sammanlagt får uppgå till högst 1 544 kronor i månaden.

- Maxtaxan innebär också att när pensionären har betalat vårdavgifter och bostadshyra ska vederbörande ha kvar minst

4 162 kronor till övriga utgifter.

Därmed går det inte att genomföra kraftigt höjda avgifter för

alla pensionärer.

- Avgiften för vissa pensionärer kommer att bli den samma eller bara öka med några kronor, för andra blir ökningen betydligt större. Cirka 1 200 personer betalar i dag vårdavgift och jag räknar med att avgifterna ökar för 70 procent av dem.

Bland hemtjänstpersonalen har det bedrivits försök med kortare arbetstid. Normalarbetstiden för anställda i hemtjänsten är 37 timmar i veckan men någon återgång till 37 timmar vill förvaltningen inte föreslå.

- Med tanke på att det är ett så slitsamt jobb är det inte realistiskt att återgå till 37 timmar. I så fall ökar risken för slitage och därmed sjukskrivningar.

- För att möta framtidens personalbehov är det viktigt att kunna erbjuda bra arbetsvillkor,

säger Almquist.

Men besparingar måste till för att kompensera för årets beräknade underskott på sju-åtta miljoner, högre lönekostnader och för vissa nysatsningar nästa år.

- Vi planerar för ett elevhem med fem platser för utvecklingsstörda barn och ungdomar. Den verksamheten kommer att kosta 4,5 miljoner per år. Och så har vi tankar på ett boende för psykiskt sjuka och där beräknas årskostnaden till ungefär tre miljoner.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons