Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Hemsjukvården har fungerat väldigt bra"

Annons

Hur ser då landstingets topppolitiker på den medicinskt omfattande hemsjukvården?

- Jag kan konstatera att den medicinskt omfattande hemsjukvården har fungerat väldigt bra för patienten på de områden den bedrivs. Det har betytt en bättre service och en bättre kvalitet. Tyvärr, ur rent landstingsekonomisk synpunkt, har man inte sett motsvarande avlastning när det gäller vårdplatser på i första hand medicinkliniken. Så i praktiken har det inneburit att landstinget utökat sin verksamhet här, säger landstingsråd Alf Johansson.

- Med tanke på det ansträngda ekonomiska läge som landstinget är i så är det inte bara att fortsätta bygga ut verksamheten, i alla fall om det inte innebär kostnadsminskning i den andra änden. Samtidigt tror jag att utvecklingen går åt hållet att allt mer läggs utanför sjukhusen, att sjukhusens insatser än mer kommer att bli akuta insatser. Detta kommer framförallt att bli en fråga för närsjukvårdsområdena, säger Johansson.

Birger Sjungargård är socialdemokratisk politiker från Säter och ordförande i etiska rådet, som jobbat mycket med vård i livets slutskede:

- I takt med att samarbetet blir ännu bättre inom landstinget och med kommunerna kommer vi att få se en utbyggnad av den avancerade hemsjukvården, det är jag övertygad om. En värdig vård i livets slut är en viktig princip. I vissa fall kan det vara medicinska omständigheter som omöjliggör att man kan få dö i hemmet, annars ska principen vara att önskningarna ska tillgodoses.

- En mycket viktig bit i det här med vård i livets slutskede, som vi inte får glömma bort, är utbildning av personalen. Där har vi en mycket stor uppgift, säger Sjungargård.


fakta | MOH i Dalarna

Utvecklingen av avancerad hemsjukvård är en trend internationellt och nationellt. Med avancerad hemsjukvård menas sjukvård i hemmet som bedrivs i självständig organiserad form bestående av ett multiprofessionellt team där läkare och sköterskor måste ingå. Möjligheter till planerade och akuta insatser måste finnas alla tider på dygnet och med kort inställelsetid.

I Dalarna har det under de senaste åren vuxit fram olika enheter för att möta behovet av en mer utvecklad vård av svårt sjuka människor i deras hem. Avancerad hemsjukvård erbjuder vård till patienter med långt framskriden sjukdom i patientens eget hem, patienter som annars skulle behöva sjukhusvård.

Vården är helt frivillig och kan när som helst avbrytas av den sjuke.

Den största patientgruppen i dag inom avancerad hemsjukvård är patienter med långt framskriden tumörsjukdom. Andra grupper är patienter med hjärtsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom eller neurologisk sjukdom.

Palliativ vård är lindrande vård och behandling, som riktar sig till patienter med långt framskriden sjukdom, där prognosen är begränsad och där omsorg och behandling inriktas på livskvalitet. Palliativ vård innebär ett aktivt behandlingsalternativ när bot inte längre är möjlig.

Palliativa enheter och MOH-enheter i Dalarna:

Källa: landstingets hemsida

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons