Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hedemora kommun i behov av fler invånare

Annons

En satsning på tjänstesektorn, bostadsmarknaden och kommunikationerna är vad som krävs för att vända trenden.

Enligt kommunens egen statistik hade Hedemora kommun 15492 invånare vid årets slut.

Räknar man bara på flyttningsströmmarna inom landet skulle Hedemora gjort ett tapp på 52 invånare under föregående år.

Men tack vare ett invandringsnetto på 109 invånare blir den totala befolkningsminskningen endast -14.

- Det är ett resultat som är bättre än vi hade räknat med, säger Per-Olof Herou med förbehållet att siffrorna endast är preliminära.

- Siffrorna bygger på kommunens egna beräkningar och de kan släpa efter några veckor.

I slutet av januari kommer statistik för befolkningsutvecklingen i hela landet och regionalt från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Varje invånare ger extra klirr i den kommunala kassan på cirka 40000 kr från de statliga skatteutjämningsbidraget. Men Hedemora kommun har demografiska problem.

Visserligen visar födelsetalen på en positiv trend i kommunen, men det föds fortfarande för lite barn i Hedemora.

- De senaste tio åren har vi tappat mycket i befolkningsantal. Ungefär hälften beror på minskad nativitet och hälften på utflyttning, berättar Per-Olof Herou.

En stor del av utflyttningen kan förklaras med att allt fler flyttar till andra orter för att utbilda sig på eftergymnasial nivå.

Nationellt sett har högskolorna nästan fördubblat sin kapacitet enligt Per-Olof Herou. Samtidigt pågår en strukturrationalisering inom industrin som i ett historiskt perspektiv har varit den viktigaste arbetsgivaren i Hedemora kommun.

Hedemora måste ta raskare kliv in i tjänstesamhället enligt Per-Olof Herou.

-Ungdomarna utbildar sig inom yrken som inte finns i våra trakter. Vi måste därför bli bättre i kommunen att få fart på tjänstesektorn.

Han efterlyser även att högskolor och gymnasium bättre svarar upp till de behov som finns. Den traditionella industrin har blivit allt mer kunskapsintensiv och kräver arbetskraft med större teknisk kompetens.

Per-Olof Herou hoppas att många av de utflyttade ungdomarna kommer tillbaka till Hedemora efter avklarad utbildning när det blir dags att bilda familj.

Men det måste göras mer attraktivt att bo i Hedemora för att förmå ungdomarna att flytta hem och invandrarna, varav de flesta är i arbetsför ålder, att stanna kvar.

-Vi måste satsa på bostadsmarknaden och se till att det blir fler byggbara tomter, säger Per-Olof Herou.

Ett annat viktigt område är kommunikationsmöjligheterna.

Många av de nya jobben finns i storstadsregionerna.

- Den måste vara möjligt för den som jobbar på annan ort att bo kvar i Hedemora. I framtiden, när Dalabanan byggts ut, kommer det ta en och en halv timme med tåget till Stockholm och en timme till Uppsala och Västerås, säger Lars-Olof Herou.

KÄLLA: HEDEMORA KOMMUN STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons