Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hästberg blir kvar så länge behovet finns

Annons

Fakta är följande: Landstinget Dalarna har sedan början av 1970-talet drivit den specialpedagogiska enheten, tidigare förskolan, Hästberg. I början på 1990-talet fick kommunerna genom ändrad lagstiftning ansvaret för all förskoleverksamhet. Detta ansvar omfattade även barn med funktionshinder.

Det statsbidrag som landstingen tidigare erhållit för att bedriva förskoleverksamhet för barn med funktionshinder övergick i och med detta till kommunerna.

Den 1 juli 2001 tydliggjordes från centralt håll att specialpedagogiska insatser gentemot förskola, förskoleklass och skola inte längre var en landstingsuppgift.

Landstingens ansvar i dag enligt hälso- och sjukvårdslagen är att erbjuda funktionshindrade barn habiliterande insatser och att vara ett specialpedagogiskt stöd till föräldrarna.

Den verksamhet som i dag bedrivs på Hästberg är av landstingets habilitering bedömd att till cirka 75 procent vara ren förskoleverksamhet, det vill säga ett kommunalt ansvar. Resterande del är habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen, alltså ett landstingsansvar.

Hästberg är en länsresurs och har två avdelningar: En för hörselskadade barn och en för barn med flerfunktionshinder.

Det är om den sistnämnda avdelningen som diskussioner förs med kommunerna. I dag är nio barn inskrivna på den avdelningen. De är på Hästberg två eller tre dagar i veckan, övriga dagar är flera av dem i "vanlig" förskola i sin hemkommun.

Landstingets habiliteringsverksamhet har gjort bedömningen att det för närvarande finns totalt omkring 50 barn i länet med motsvarande behov. Dessa får sina behov av habiliteringsinsatser tillgodosedda av de sammanlagt fem habiliteringsteam som finns i länet. Varje plats på Hästberg kostar 405 000 kronor per år och till detta kommer resekostnader.

Kommunerna har hittills betalat 50 000 kronor per plats och år.

Vid ett samrådsmöte mellan landstinget och länets kommunalråd och/eller oppositionsråd den 22 december 2004 framkom en önskan från kommunerna att Hästberg skulle få vara kvar. Då bestämdes också att kostnadsansvaret skulle ses över i en dialog mellan kommunförbundet och Landstinget Dalarna.

Denna översyn genomfördes och vid Kommunförbundets styrelsemöte den 18 mars 2005 beslutade en enig styrelse att ställa sig bakom följande kostnadsfördelning : 75 procent av verksamheten är ren förskoleverksamhet och därmed ett kommunalt ansvar och 25 procent är specialpedagogiska insatser och ett landstingsansvar.

Utifrån detta rekommenderade styrelsen kommunerna att teckna läsårsavtal med landstinget med denna kostnadsfördelning.

Centerpartiet representerades vid kommunförbundets styrelsemöte av Gun Drugge, Jonny Jones och Carl-Erik Nyström.

Efter detta har en skriftlig förfrågan skickats ut till kommunerna med önskemål om ställningstagande och till dags dato har tio kommuner svarat. Av dessa har nio ställt sig positiva till kommunförbundets rekommendation.

Vid landstingsstyrelsens kommande sammanträde den 23 maj kommer vi socialdemokrater att föreslå att den specialpedagogiska enheten Hästberg blir kvar så länge kommunerna anser sig ha ett behov av verksamheten och så länge kommunerna tar sitt ansvar för förskoledelen i verksamheten.

INGALILL PERSSON

Ingalill Persson är tillförodrnad som landstingsråd för socialdemokraterna.

x

Mer läsning

Annons