Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hårdare krav på avlopp

Annons

Ska inte bidra till övergödning, folkhälsomålet om gott skydd mot smittspridning ska uppfyllas och alla kommunens medborgare ska kunna bo i en god miljö och ha god VA-standard i sitt hem.

Det är policyn, eller inriktningen, vad gäller de enskilda avloppsanläggningarna i Smedjebackens kommun.

Således har miljö- och byggpolitikerna formulerat en politisk ledstjärna. Samtidigt har regelverket stramats upp och gjorts tydligare.

I synnerhet husägare som från och med mars månad i år investerar i en ny anläggning lär bli varse om nyordningen.

Oavsett om det gäller de generella kraven eller de särskilda krav som ställs för helt ny bebyggelse har sådant som tidigare uttryckts som önskemål eller bara diskuterats blivit konkreta krav.

Exempelvis tillåts numera inga slutna tankar vid ny bebyggelse.

- Tidigare har det kunnat bli så att när markförhållandena inte tillåtit annat, har man tvingats ta till en sluten tank för att installera en wc, påpekar förvaltningschefen Sven Andersson.

Det lokala miljöskyddet har också tagit till sig kritik från länsstyrelsen, vilket innebär att mycket av problematiken ska kunna avvärjas i samband med förhandsförfrågan om bygglov.

Det duger inte längre med formuleringar som "...under förutsättning att avloppsfrågan kan lösas...". Det ska det redan från början stå klart om den aktuella området lämpar sig för en markbädd.

För ny bebyggelse gäller också att det ska finnas möjlighet att kontrollera reningsgraden i markbädden.

- Det har varit en önskemål från vår sida tidigare, men är nu ett krav.

Vidare ska det alltid vara möjligt att installera en vattentoalett oavsett hur det är tänkt att huset bebos till att börja med.

- Det kan ju vara så att huset säljs och den nye ägaren vill ha en wc.

När det gäller de generella kraven utökas dessa med tillstånd som bara gäller i tio år.

Det betyder att vart tionde år ska alla nya enskilda avloppsanläggningar kontrolleras och tillståndet omprövas.

- Men, tidsbegränsningen gäller inte retroaktivt. De tillstånd som har beviljats gäller tills vidare, understryker Sven Andersson.

Om det däremot skulle uppstå olägenheter kan det bli aktuellt med en omprövning. Och då hamnar även fastighetsägaren med en gammal anläggning in i den nya kontrollrutinen.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons