Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hårda besparingar inom äldrevården

Annons

De senaste tre åren har socialnämndens verksamheter fått sin budget utökad från 82 miljoner kronor till 92 miljoner. Trots utökningen har verksamheten dragit över sina ramar, vilket resulterat i ett underskott.

- Underskott måste nu arbetas tillbaks för att uppnå balans i budgeten, förklarar socialchef Anna-Karin Olsson och socialnämndens ordförande, Matts Bäckman, i en information till de anställda, där det också sägs att orsakerna till underskottet är många.

- De stora överdragen består i huvudsak av ökade personalkostnader, köp av platser för missbruksvård samt placering av barn och ungdomar. Dessutom har en del satsningar, till exempel 3-3 systemet inom hemtjänsten, kostat mer än beräknat.

För att komma till rätta med underskottet har socialnämnden redan beslutat om ett antal åtgärder. Dessutom har ett förslag lagts fram om omstrukturering av de särskilda boendena. Om förslagen genomförs beräknas de ge en besparing på sex miljoner.

Åtgärder som redan är på väg att genomföras är:

l Tvätten på Lillåhem läggs ner och tjänsten köps från entreprenörer.

l Restriktivare vikarieanvändning i all verksamhet.

l Alla tjänster och vikariat vakansprövas av socialchefen.

l Satsning på öppenvårdsbehandling i Mora istället för placering på institution.

l Omprövning av pågående institutionsplaceringar.

l Bättre matchning vid placering och behandling på institution.

l Besparing inom särskilda boendeformerna på 5,5 miljoner.

l Intagningsstopp till särskilda boenden för att hantera de föreslagna förändringarna.

För att klara besparingen på 5,5 miljoner har socialförvaltningen lagt fram ett förslag om omstrukturering av särskilda boenden och gruppboenden. Där sägs att förslaget gjorts för att uppnå de kostnadsminskningar som föreslagits av nämnden, men också för att utveckla demensvården.

Det som förslaget innebär är att:

l Antalet vårdplatser i särskilt boende minskas från 147 till 123.

l Antalet anställda minskas med 17 personer plus två personer vid stängningen av Lillåhems tvättavdelning.

l För Orsagården gäller att på avdelningen Solrosen tillskapas två gruppboenden för dementa, med åtta platser per grupp.

l Avdelningen "Lilla blå" omvandlas till demensboende.

l All dagverksamhet för dementa som bor i eget boende förläggs till Orsagården.

l Boendet Slipstenen stängs och flyttar till avdelningen "Lilla blå" på Orsagården.

l För Lillåhem föreslås att avdelningen Blåklinten blir ordinärt boende med hemtjänstinsatser och att avdelningen Solgläntan läggs i malpåse.

l Omsorgernas gruppboende vid Ivar Kistis flyttas.

Enligt den tidsplan som föreligger ska MBL-förhandlingar hållas med facket den 30 juni.

- Före semestern räknar vi med att ha hunnit genomföra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Sedan har vi ett extra sammanträde med socialnämnden den 2 augusti och förhoppningsvis kan vi gå till beslut vid mötet den 2 september, säger Matts Bäckman.

I nuläget vill han inte kommentera de föreslagna åtgärderna.

- Vi politikerhar ännu inte alla papper på bordet. Målet är dock att vi genom omstruktureringen ska kunna behålla vårdkvalitén, samtidigt som vi gör vinster genom utökad samordning.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons