Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här ska värme alstras

Annons

Där det för några år sedan var ett sågverk vill nu Västerdala bio-energi bygga upp en anläggning för produktion av bioenergi.

Det har mest talats om en pelletsfabrik men den är etapp två i utbyggnaden. Först ska en panna och en fjärrvärmeledning till Saltvik byggas. Den här etappen kan sättas i gång kring nyår om allt går som planerat. Nästa etapp i utbyggnaden blir alltså pelletsfabriken. Västerdala bioenergi vill göra pellets av klen massaved, sådan som skogsbolagen inte vill betala särskilt mycket för, men Ingvar Fernström kan också tänka sig att använda spån från de nära-liggande sågverken.

- Spånskivefabriker och pelletstillverkare konkurrerar om spånen i dag så den räcker inte åt alla, konstaterar Ingvar.

Han tror dock att pelletsfabriken i Vansbro ska kunna köpa en del spån eftersom det blir så korta frakter från de närmsta sågverken, allra närmast ligger ju Rågsvedens såg.

- Vore jag sågverksägare skulle jag gå in i det här bioenergiprojektet, sade Fernström.

Vid pelletstillverkning mals råvaran, spån eller flis från massaved, ner till ett pulver som torkas och sedan pressas till pellets.

Västerdala bioenergi hoppas kunna producera 50 000 ton pellets om året då företaget får full kapacitet. För detta krävs ungefär 500 000 kubikmeter råvara, dels till själva pelletsen men också för uppvärmning av den panna som ska torka pelletspulvret. I planerna ingår att ta hem rent byggavfall från bland annat Mälardalsområdet och elda pannan med detta. Spillvärmen från pannan ska ledas ut i fjärrvärmenätet men också driva en turbin för elproduktion, tredje och sista etappen i utbyggnaden.

Det här blir en satsning på cirka 90 miljoner kronor, pengar som Västerdala bioenergi AB inte kan låna på den öppna marknaden, det finns ingen bank som vill ta den risken. Det blir i stället Svenskt fastighetskapital AB som finansierar bioenergianläggningen. Enligt Ingvar Fernström är det bolaget mycket intresserat av projektet.

Svenskt fastighetskapital kräver dock att kommunen ska medverka genom att hyra anläggningen, något som kommunledningen i princip är positiv till. Politikerna vill dock få försäkringar om att kommunen inte behöver ligga ute med pengar för hyran om driftbolaget får problem och inte kan betala för sig. Västerdala bioenergi AB ska alltså inte äga anläggningen utan bara driva den och betala hyra till kommunen som sedan betalar till Svenskt fastighetskapital.

Det företag som nu äger Bro-sågenområdet har begärt tio miljoner kronor för marken. Det finns de som anser att det är ett alldeles för högt pris men Ingvar Fernström menar att det är acceptabelt med tanke på att området är asfalterat och att där finns betonggrunder att bygga på.

- Det blir mycket dyrare om vi ska exploatera ett nytt område, Brosågenområdet dit det finns järnvägsspår är näst intill perfekt för ändmålet, anser han.

Västerdala bioenergi AB har sju delägare, varav Ingvar Fernström är en.

- Vi tror att det här blir ett bra projekt, säger han.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons