Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har landstinget uppfyllt miljömålen

Annons

Jag pekade i min förra artikel, på några brister som jag mött inom sjukvården. Sedan dess har Mora lasarett förekommit i mindre gynnsam dager i pressen angående hjärtinfarkter. En 92-årig kvinna fick vänta i fyra veckor på att få hjälp mot en intensiv klåda. En patient har skickats hem av Falu lasarett med diagnosen spänningar i halsmusklerna som förklaring till en outhärdlig huvudvärk. Huvudvärken berodde på ett par hjärntumörer.

Jag finner det anmärkningsvärt att miljöchefen, trots att han påstår att landstinget i tio år aktivt arbetat med miljöfrågor, inte har ett enda konkret och mätbart exempel på något som uppnåtts.

Han har inte heller ett enda konkret och mätbart exempel på vad inom landstinget som orsakar stor miljöbelastning. I stället möter han mitt tvivel med en vers om kvalitetstänkande, kunniga och engagerade medarbetare. Hur är det med de miljömål som landstinget satte upp år 1999?

Ett aktivt miljöarbete börjar med att analysera vad som orsakar den största miljöbelastningen. Inom landstinget företas mängder av transporter. Rimligen borde man i ett miljöarbete som pågått i tio år ha kartlagt sina transporter. En kartläggning skulle visa miljökonsekvenserna i form av ökade transporter om/när en enhet läggs ner. En kartläggning skulle även visa på vad ökat behov av transporter skulle kosta i kronor. De förslag till nedläggningar som jag råkat se visar att man grovt underskattar ökningen av transporter vid nedläggningar.

Ett annat område som landstinget skulle kunna analysera är mediciners verkan sett ur flera perspektiv:

p Överförskrivning av mediciner medför kostnader för landstinget och den enskilde samt onödig miljöpåverkan vid tillverkning, transport och destruktion av oanvända preparat.

p Patienters behov av antibiotika ska sättas mot kostnaden för landsting och patient samt mot det faktum att 50-90 procent av antibiotikan hamnar i avloppet inom ett dygn efter att medicinen svalts. Det är inte bara sjukdomsalstrande bakterier i våra kroppar som förstörs av antibiotika utan även bakterier som behövs i olika nedbrytningsprocesser.

p Att östrogen som skrivs ut till kvinnor i klimakteriet hamnar i våra avlopp ska sättas mot att östrogen troligen negativt påverkar vattenlevande djurs förmåga att fortplanta sig.

Landstinget satte upp några miljömål år 1999 vilka skulle vara uppfyllda år 2003. Har de uppfyllts? Hur långt har man nått? Har några mätningar av uppfyllelse gjorts?

p Har resursförbrukningen av varor och material minskat med tio procent?

p Har andelen produkter tillverkade av förnyelsebara material ökat?

p Har koldioxidutsläppen från transporter minskat med tio procent?

p Har andelen miljöstörande varor minskat med tio procent?

p Har landstinget minskat energi- användningen med tio procent?

Kan landstingets miljöavdelning inte peka på någon åtgärd som åtminstone burit sina egna kostnader borde den, enligt mitt förmenade, snarast läggas ner.

Dessutom är en revision av hur sjuk-vården fungerar här i länet på sin plats, den ska utföras av någon som hämtas utanför landstingsvärlden.

ANNIKA RULLGÅRD

Mer läsning

Annons