Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här kan tågen gå

Annons

Banverket har nu fattat beslut att gå vidare med fyra olika alternativ när det gäller att öka kapaciteten på järnväg mellan Falun och Borlänge.

- Vi ska nu göra en järnvägsutredning av dessa fyra alternativ, för att ha ordentligt på fötterna. Utredningen beräknas vara klar hösten/vintern 2004, berättar projektledaren Anders Brandt.

Järnvägsutredningen ska omfatta både dubbelspår på hela sträckan, och enkelspår med fler mötesstationer. Detta gäller för samtliga alternativ.

När det gäller planerna på att ha plattformen i Falun närmare centrum har detta projekt lyfts ut.

- Det kommer att bedrivas som ett separat projekt tillsammans med Falu kommun under namnet Resecentrum Falun.

I Borlänge ska man titta vidare på två alternativ när det gäller att bygga ett nytt spår in till bangården från faluhållet.

- Kapaciteten behöver ökas. Vi ska titta vidare på vilken sida om befintligt spår som det kan vara bäst att bygga ett nytt spår. Det finns en del känslig kulturmiljö att ta hänsyn till där.

I Banverkets förslag till framtidsplan finns inte pengar avsatt för dubbelspår hela vägen mellan Falun och Borlänge. Och det är först från 2012 som det finns pengar att börja bygga dubbelspår.

Men Banverket anser att det är viktigt att ha beredskap för dubbelspår hela vägen.

- De här planerna revideras ständigt, och vi hoppas förstås att vi kan få pengar tidigare. Om det skulle komma pengar, skulle vi kunna börja bygga 2006-2007, säger Brandt.

De alternativ som Banverket nu går vidare med är:

1: Följer till största delen nuvarande järnväg, men flera kurvor vid Tomnäs/Storsund byggs bort.

2: Medför visst intrång i Torsång. Norr därom dras järnvägen genom en tunnel. En bro över Liljan ger ökad risk för bulle. En fördel är att markområden intill Runn till viss del frigörs för rekreation och friluftsliv.

3: Visst intrång i Torsångs, men järnvägen följer riksvägens dragning norrut till Karlsvik och leds genom två tunnlar. En gemensam korridor för väg och järnväg minskar påverkan på natur och friluftsliv. Omfattande områden längs Runn frigörs.

4: Järnvägen dras utanför Ornäs, och går genom den nordligaste delen av Torsångsbygden. Frigör betydande områden vid Runn. Kostnaderna bedöms som relativt låga och alternativet överensstämmer med översiktsplanen.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons