Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här får inte master byggas

Annons

Det är två av idéerna som finns med i förslaget till policy för kommunens hantering av bygglov för 3G-master.

Vid sidan av att undersöka vilka stora områden det finns i kommunen som är opåverkade av strålning, har också ett förslag till policy tagits fram om hur kommunen ska agera när teleoperatörerna ansöker om att få bygga nya master.

Människors rädsla för strålning från mobiltelefonmasterna har ökat, men dagens rättspraxis vid överklagande av bygglov för 3G-master avslås om motiven för överklagan är just strålningsrisker.

När den tredje generationens mobiltelefonnät, 3G, nu byggs ut har Faluns politiker dock tagit strålningsriskerna och människors oro på allvar.

- Genom att kommunfullmäktige ska besluta i frågan hoppas vi på att policyn ska få större tyngd, säger Dan Westerberg, byggnadsnämndens ordförande, som varit med och arbetat fram förslaget.

Under hösten-vintern ska kommunfullmäktige ta ställning till policyn. Förslaget ser ut enligt följande:

à Master ska placeras 300 meter från bostadshus och 500 meter från skolor och daghem.

à Antennerna ska riktas så att inte orörda områden påverkas.

à I vissa områden ska normalt inte master placeras, bland annat inte i de områden som kommunen anses till höra "stora opåverkade områden" och sådana områden som skyddas med stöd av miljöbalken paragraf sju.

à Områden som finns med i detaljplanen som viktiga för miljö, kultur eller rekreation ska prövas individuellt innan bygglov kan beviljas.

à Masterna ska samordnas för att minska påverkan i landskapsbilden.

à Riktlinjerna för externt industribuller ska hållas.

à SSI:s gränsvärden för strålning får inte överskridas.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons