Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har du hört det förut?

Annons

Så länge jag inte kan handla mjölk, kläder, varor som är prissänkta med 25 procent för att jag är kvinna, så varför ska jag finna mig vid att ha lägre lön en man? Detta exempel är helt absurt, lika väl som löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Det återstår mycket arbete inom jämställdhetsområdet. Det är ett långsiktigt arbete som kräver vilja, tålamod, engagemang och inte minst kunskap. Det handlar om makt och pengar.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende vårda hem och barn, delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion, social tillhörighet med mera. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.

Kvantitativ jämställdhet innebär ett jämnt antal kvinnor och män. Männen dominerar fortfarande i kommunpolitiken. Endast fem av trettio ordföranden i kommunstyrelsen och -fullmäktige är kvinnor. Fortfarande är det få kvinnor bland länets beslutsfattare. Det visar en kartläggning som länsstyrelsen gjort. Några exempel: Av 170 ordföranden i politiska församlingar, myndigheter och andra organisationer i Dalarna är 39 kvinnor, 23 procent. Bara 28 procent av förvaltningscheferna i kommunerna är kvinnor. Tre av länets kommuner saknar kvinnlig förvaltnings- eller kommunchef.

Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen. Lösningen är inte mer makt för staten utan mer makt åt kvinnorna själva. Vi i folkpartiet arbetar för att gör det lättare för kvinnor att driva egna företag.

Det är viktigt att särskilja den lönediskriminering som är en effekt av att kvinnligt dominerade yrken värderas lägre. När kvinnor och män efter avslutad utbildning börjar arbeta, förefaller det som om män får ett större ekonomiskt utbyte som dessutom ökar med åren. En hög andel kvinnor i ett yrke ökar risken för låg lön.

Fakta är att löneskillnader som beror på kön är förbjudna i Sverige.

Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män ha lika lön för lika arbete "som är att betrakta som lika eller likvärdigt". Löneskillnader som beror på skicklighet och prestationer är naturligtvis tillåtna. Principen utesluter inte individuell lönesättning. Löneskillnaderna får dock inte ha direkt eller indirekt samband med kön.

Att avskaffa de orättvisa löneskillnaderna är en grundläggande förutsättning för att främja ett jämställt samhälle. Därför anser vi att de offentliga arbetsgivarna måste bli föregångare. Detta gäller lönepolitik, men också flexibla arbetstider och inställning till familjeansvar och föräldraledighet.

Arbetsgivare ska i högre utsträckning underlätta för människor att förena förvärvsarbete med ansvar för familjeliv. Uppmuntra män att dela på ansvaret för barnen. Skapa förutsättningar för en mer utvecklad servicesektor med hushållsnära tjänster.

Vi i folkpartiet liberalerna är fast beslutna att driva arbetet vidare och inte ge upp förrän vi nått målet om: Hela lönen, halva makten och delat ansvar hemma.

VERONICA HEDENMARK

Mer läsning

Annons