Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hantering av hushållsavfall och förpackningar

Annons

Gunilla Mååg svarar och förklarar.

I flera insändare har det uttryckts ett missnöje med återvinningssystemet i Falun, och vi på kommunen och Förpackningsinsamlingen vill gärna ta tillfället i akt att svara på kritiken. Samtidigt vill vi gärna försöka klargöra skillnaderna mellan kommunens och näringslivets ansvar i frågan.

De flesta Falubor är miljömedvetna och sorterar sina sopor rätt.

År 1999 blev Falun Sveriges näst bästa återvinningskommun och 2001 fick vi högsta betyg i MiljöEkos kommunrankning.

Tyvärr finns det ett fåtal som inte ställer upp och därigenom orsakar problem i kommunens behandlings-anläggningar samt försämrar våra möjligheter att återföra avfallet till kretsloppet.

Den verklighet som vi ansvariga lever i är att extra underhållskostnad för komposteringsanläggningen på grund av felaktigt sorterat avfall uppgår till cirka en miljon kronor per år.

Genom att skriva avtal med medborgarna i kommunen ges möjlighet att särbehandla det osorterade avfallet så att det inte blandas med det sorterade.

I Falu kommun har vi källsorterat sedan hösten 1995.

I samband med införandet av källsorteringen fick alla hushåll en sorteringsguide till hjälp för att sortera rätt. Redan då fanns separat insamling av tidningar och glas.

Riksdagen har även beslutat att alla i hela Sverige ska samla in förpackningar separat.

Beslutet innebär att de företag som tillverkar, importerar och säljer varor med förpackningar i dag är skyldiga att möjliggöra insamling och att återvinna förpackningarna.

Förpackningsinsamlingen är en samarbetsorganisation för näringslivet och det är vi som, i samarbete med kommunen, ansvarar för systemet med återvinningsstationer och upphandlar entreprenörer för städning och tömning.

I lagtexten anges även att hushållen ska sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som tillhandahålls.

I Falun har insamling av förpackningar skett sedan 1997. Förpackningsinsamlingen och kommunen har gemensamt informerat om hur förpackningar ska samlas in. Detta har skett dels genom informationsblad, dels årligen i sopkalendern.

Vi på Förpackningsinsamlingen är medvetna om att överfulla behållare är ett problem, och vi har inför 2002 satt Falun högt på listan över våra prioriterade kommuner där servicen måste förbättras.

I kommunen finns 37 återvinningsstationer för förpackningar, dessutom finns behållare vid kommunens återvinningscentraler.

Av de 37 stationerna är det fyra som inte är kom-pletta, det vill säga saknar behållare för hårdplast och metall. Orsaken är platsbrist och vi arbetar med att hitta bättre platser.

Svårigheterna har varit speciellt synliga i centrala Falun, där bristen på mark gjort att alltför få stationer kunnat placeras ut.

Till en början försöker vi avlasta de befintliga stationerna genom en ombyggnad som ska öka deras kapacitet och dessutom skapa ett prydligare intryck (först ut är stationerna vid Hemköp och Coop Forum), men på sikt måste naturligtvis fler stationer till. Vi har också inlett ett samarbete med det lokala föreningslivet, där till exempel idrottsföreningar "adopterar" en återvinningsstation och mot ersättning sköter daglig tillsyn.

Vidare kommer skyltningen att förbättras så att det klart framgår att dumpning av grovsopor vid en återvinningsstation - vilket kraftigt försvårar tömningen - är ett brott enligt miljöbalken, och kan bestraffas med böter eller fängelse.

En annan försöksåtgärd på riksnivå är till exempel elektroniska nivåmätare i behållarna, som själva kan larma när de behöver tömmas.

På varje förpackning som säljs ligger i dag en avgift som bekostar insamling och återvinning.

Avgiften på en mjölkförpackning är till exempel ett öre. Ett normalt villahushålls förpackningsavgifter är 220-400 kronor per år.

Det känns främmande för oss att uppmana våra kunder/abonnenter att lämna förpackningar till oss och på så sätt betala omhändertagandet ytterligare en gång.

De invånare som väljer att lägga förpackningar i kärl för hushållssopor men i en sådan påse att den inte orsakar problem i kommunens behandlingskedja kommer i nuläget inte att påföras extra avgifter.

Kommunen vill dock uppmärksamma att det medför kostnader för ökad mängd avfall som ska förbrännas och deponeras och att dessa kostnader finansieras via renhållningsavgifter.

Den sortering som vi uppmanar Faluborna till är ingen nyhet utan gäller genom riksdagsbeslut sedan 1997.

Vi känner stöd från många miljömedvetna Falubor och ser positivt på att informationen nu har nått ut.

Vi jobbar hårt för att förbättra servicen till medborgarna, och vi är i högsta grad medvetna om att förtroendet för återvinningssystemet är beroende av att allmänheten inte uppfattar det som allt för krångligt.

Tack för ert engagemang i frågan!

GUNILLA MÅÅG

Mer läsning

Annons