Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gruppboendeflytt kritiseras

Annons

Föreningen har flera gånger framfört kritiken. Det finns ett avtal mellan kommunen och föreningen som innebär att föreningen ska vara samverkaninstans i frågor som berör utvecklingsstörda.

Socialkontoret har tidigare bemött kritiken och då ansett att de informationsmöten som hölls under fjolåret täckt in gällande samverkansavtal.

Föreningen menade dock att mötena mer var att betrakta som en redogörelse för planerna och inte var några samverkansdiskussioner. De skevheter som enligt föreningen föreligger om förändringen i boendet skulle då bottna i att föreningens och de anhörigas sakkunskap inte tagits till vara.

Föreningen vände sig till länsstyrelsen. I ett beslut från i våras menade länsstyrelsen att den omstrukturering av boendet som planerades stred mot regelverket inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Länsstyrelsen ansåg inte heller att informationsmöten räckte utan fann att det brutits mot samverkansavtalet.

Föreningen tolkade länsstyrelsens beslut som att kommunen måste revidera handläggningen och då i närmare kontakt med föreningen och framförallt anhöriga och gode män.

Men socialkontoret har fortsatt planeringen för en så snabb flytt av de berörda som möjligt och i dagarna har de första börjat genomföras. Vissa förändringar i upplägget har gjorts men grundproblemen kvarstår enligt föreningen som dessutom anser att det i de kontakter som varit med kommunansvariga fortfarande varit mindre tal om att på allvar ta in föreningens synpunkter i frågan än att fastslå redan fattade beslut.

Och nu växer ilskan.

- Vi känner oss helt överkörda. Det ska inte få gå till så här, säger Lars Forsberg, ordförande.

Det hela innebär också besparingar för kommunen. Dessutom har Malungshem i ett förslag till socialförvaltningen pekat på möjligheter att den här vägen att lösa vissa problem med tomma lägenheter.

- Vi har all förståelse för den krassa ekonomiska verkligheten. Men den medför inte att kommunen systematiskt får bryta mot lagar. Vi kan inte se att det är några av de sämst lottade i samhället som ska lösa kommunens eller Malungshems ekonomiska problem, anser Lars Forsberg.

Föreningen finner flera tveksamma faktorer. Det gäller bland annat att det finns gällande lägenhetskontrakt för de boende och att en flytt utan att anhöriga och gode män godkänt blir en form av kontraktsbrott.

Det blir också för många boende inom för litet område vilket får en form av institutionell prägel, vilket strider mot LSS.

VIdare väcker hasten i hanteringen också kritik.

- Jag anser att det här förfarandet är att behandla dem som boskap. Det minsta man kan begära är att det getts tid för dem att vänja sig. Man kan inte bara genomföra en flytt med kort varsel, säger en av de anhöriga.

Ett krav här är att det blir en inskolningsperiod på åtminstone några månader.

Det är också meningen att det i området ska beredas plats för stödboende inom psykiatrin och att dessa ska dela vissa lokaler med de utvecklingsstörda.

- Att blanda utvecklingsstörda med psykiskt sjuka strider också mot gällande regelverk, säger Lars Forsberg.

LEIF-UNO BÄCKVALL

Mer läsning

Annons