Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gropen ska rustas

Annons

De två alternativen till Gropens restaurering kommer att presenteras i samband med samrådet till detaljplanen. Då ska alternativen testas och se om de håller att gå vidare med. Sven Lindberg berättar för tidningen att detaljplanen ska ut på samråd i januari. Ett samråd som ska kompletteras med ett offentligt möte i samma månad eller i början av februari.

Att något måste göras åt Gropen är de flesta ense om. Frågan är bara hur hårt fram man får gå.

- Gropens botten ser bedrövlig ut idag, säger Lindberg.

Han understryker att Gropens skålform måste bibehållas. Alternativ ett visar 20x20 meters scen-yta med en utfyllnad i botten på 40-50 centimeter. I alternativ två rör det sig om en ganska plan bottenyta på 40x60 meter. Här rör det sig om 1,5 meters utfyllnad i botten. En utfyllnad som sedan tangerar ett par meter utåt kanterna. Vidare ska av- och tillfartsvägar färdigställas. Gropens botten ska beläggas med en typ av 1,5 decimeter tjock plastarmering där gräs kommer att växa. Allt för att stå pall för tyngre fordon.

Kultur- och naturanhängarna tar säkert alternativ ett till sina hjärtan. För näringslivssidan arbetas det efter alternativ två.

- Vi har haft två samrådsmöten, säger kontorets marknadsföringsansvarige Erik Hasselberg.

Här rör det sig om en scen större än 30x30 meter för att tillgodose arrangemang av oli- ka storleksordning. Gropens skålform ska behållas, menar han.

- Det finns ingen anledning att göra något som förstör Gropen.

Hasselberg talar istället om flexibilitet. Gropen ska färdigställas för att i framtiden kunna användas av allehanda arrangemang.

Tidsplanen är fastlagd. De fysiska åtgärderna av Gropen ska komma igång höst/vinter 2006. Allt ska vara klart till midsommar 2007 är det tänkt.

CHRISTER KLOCKARÅS

Mer läsning

Annons