Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grönt för demensboende?

Annons

Preliminärt blir det ett utrymme på minst 25 meter mellan fasaden på Kolbottenvägen 7 och fasaden på demensboendet. Däremellan ska det byggas en väg till Grönsiskans kvartersgård samt sättas upp staket, alternativt en hög häck.

- Stängsel eller häckar är ett måste eftersom det ska bo förvirrade människor på demensboendet. Så det blir inte mycket kvar av grönområdet, säger Hjördis Staffas som är planingenjör vid stadsarkitektkontoret.

Det var för ett par år sedan som psykvården flyttade in vid Kolbottenvägen 7 med verksamheterna "Ventilen" och "Knuten". Tidigare höll man till i Plutokvarteret i centrum och det sågs som ett stort lyft att få lokaler i Marnäs.

- Här har vi kunnat haft träffar ute i grönområdet, ordnat med spel och annat. Vissa dagar kommer det bara någon enstaka besökare, andra dagar kanske tio stycken, berättar Britt-Marie Hedström som arbetar vid Ventilen.

Ventilen har öppet två-tre dagar i veckan och hit kommer människor som har dragits med psykiska funktionshinder i många år. Vid Knuten handlar det om att arbeta med att rehabilitera psykiskt handikappade tillbaka till ett vanligt liv.

Britt-Marie Hedström konstaterar att det på senare år framkommit att olika patientgrupper mår bra av att få vistas i gröna miljöer. Inte minst gäller det psykiskt handikappade.

- Trädgård i vården har blivit ett begrepp. Här har vi just börjat med en liten odling och vi skulle kunna göra det riktigt mysigt här.

Britt-Marie Hedström ifrågasätter varför demensboendet ska byggas så nära Kolbottenvägen 7. Det finns gott om plats för bygget antingen ned mot den befintliga parkeringen och Näsvägen eller i skogsområdet bort mot barnstugan, anser hon.

I ett remissvar på det första planförslaget som var ute i vintras, påtalade Ludvikahems vd Ingemar Lindvall problemet.

Han hävdade att det vore olyckligt om hela grönområdet där huset Kolbottenvägen 9 tidigare stod bebyggs på nytt. Därmed omöjliggörs uteaktiviteter för de psykiskt handikappade, noterade han.

Trots kritiken kvarstår lokaliseringen av bygget i det nya planförslaget som nu varit ute på remiss. Varför?

Hjördis Staffas medger att de som kommer att drabbas hårdast av storbygget är besökarna vid psykvården samt övriga hyresgäster i Kolbottenvägen 7.

- Det är politikerna som har bestämt att det ska byggas i det här området och arkitekten har valt platsen, svarar Hjördis Staffas.

Möjligen kommer tomtgränsen för demensboendet att flyttas cirka fem meter så att det blir ungefär 30 meter mellan byggnaderna. Men förändringen görs inte för att spara en liten grönyta utan för att det ska bli bättre plats för vägen till kvartersgården.

Den 18 juni är det meningen att byggnadsnämnden ska ta ställning till det nya planförslaget. Godkänns det av nämnden går planförslaget sedan vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för antagande.

Hjördis Staffas förmodar att planen kan vinna laga kraft tidigast i september-oktober. Sedan är det frågan om bygget kommer i gång sent i höst eller vinter eller om det blir byggstart först en bit in på 2004.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons