Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grönköping ligger i lä

Annons

Den senaste artikeln om Tällberg i Falu Kuriren har en rubrik som jag odelat instämmer i, nämligen "Tällberg är unikt - på något sätt". Visst är det så. Man behöver bara läsa minnesanteckningar från Bykaraktärsgruppen/referensgruppens möten för att inse detta.

Vad sägs om följande intellektuella höjdare. Vid ett möte föreslogs att byggnadsnämndens ordförande över huvud taget inte bör delta i handläggningen av bygglovärenden som rör Tällberg.

Varför? Jo, han är rektor vid skolan i Tällberg, har därför ett orättmätigt intresse av att barnfamiljer flyttar till byn och är av denna anledning jävig.

Där ligger Grönköpings Veckoblad i lä. Sådant kan alltså inträffa i Tällberg, så visst är Tällberg unikt.

Thorulf Arwidson anser att jag "raljerar" över att byggnadsnämnden "inte gärna kan förmås att besluta i bygglovärenden enligt regler som inte finns". Kallas det att raljera, om man anser att lagar ska följas?

Det är minst sagt ett påhopp på byggnadsnämnden att säga att nämnden är obenägen att skydda särpräglad bebyggelse, det vill säga särpräglad i positiv bemärkelse.

Rekommendationen att byggnadsnämnden ska bordlägga bygglovansökningar i avvaktan på kommande planändringar är lika befängt lagstridig, märkligt nog.

Byggnadsnämnden kan besluta om anstånd med avgörande om lov, tills en planändring gjorts, om planändring dessförinnan har beslutats.

Anståndet får dock max gälla en tid av två år. Efter denna tid måste ärendet avgöras "utan dröjsmål" som det står i lagtexten. Några bordläggningsmöjligheter av planskäl finns inte. För den oinvigde kan meddelas att detta står att läsa i Plan- och bygglagen, 8 kapitel 23 paragrafen.

Självklart vill Tällbergsborna bevara allt det positiva som finns i byn. De finns många inflyttade i Tällberg och det absoluta flertalet av dessa delar ursprungsbefolkningens ambitioner att vårda om sin bygd utan att därför motarbeta all nytillkommande bebyggelse utanför den egna tomtgränsen.

Förslaget till fördjupad översiktsplan är enligt min uppfattning ett väl utarbetat och sakligt arbete i denna riktning. Låt oss hoppas att fortsättning blir lika sansad, när den diskuteras i Tällberg.

Thorulf Arwidson är ombud för "fastighetsägare i Tällberg". Det är naturligtvis ointressant vem denna fastighetsägare är, det kan rentav vara två, eller...?

Själv är jag inte ombud för någon annan än mig själv, jag känner mig dock styrkt av att ett ganska stort antal personer, både "infödingar" och inflyttade, kontaktat mig och stött mina synpunkter.

P Folke Nyholm

Mer läsning

Annons