Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grattis all personal!

Annons

För ett år sedan gjorde hon en undersökning av hur omsorgstagarna uppfattar hemtjänsten, boendet och dagverksamheten samt den dagliga verksamheten vid Älvudden.

Nu har hon på uppdrag av socialnämnden gjort en ny utredning för att ta reda på om det skett några förändringar.

- Till våren kommer de dementas anhöriga att få svara på samma frågor, berättar utredningssekreteraren.

Av dem som har hemtjänst har 86 personer besvarat enkäten. 63 procent av dem är mycket nöjda och 35 procent ganska nöjda med omsorgen. Två procent har inte svarat på just den frågan. Som kuriosa kan nämnas att tolv av omsorgstagarna är 90 år eller äldre.

Samtliga tycker att personalen inom hemtjänsten har mycket goda kunskaper.

56 procent uppger att de alltid får hjälp på de tider de önskar, 33 procent svarar att de oftast får hjälp när det passar dem och resten har angett svarsalternativet "ibland".

På frågan hur de blir bemötta av personalen svarar 37 procent bra och 63 procent mycket bra.

Men på en punkt är omsorgstagarna mindre nöjda. En del av dem tycker att personalomsättningen är för hög. 25 procent har angett att de under en vecka kan besökas av fem-nio olika personer.

- Vi ska titta på möjligheten att öka personalkontinuiteten, lovar Gustavsson.

När det gäller boendet ingår inte Gagnefsgården och Dala-Floda gruppboende i undersökningen. 56 procent av de övriga tycker att personalens kunskaper är bra, 34 procent bedömer kunskaperna som mycket bra och tio procent tycker att den är dålig. Bemötandet i boendet beskrivs som mycket bra av 46 procent, bra av lika stor andel och dålig av åtta procent. Hälso- och sjukvården i det särskilda boendet fungerar mycket bra enligt 39 procent, bra enligt 49 procent och dåligt enligt tio procent. De resterande har ännu inte varit behov av hälso- och sjukvård.

- Samtliga vet också vart de ska vända sig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Däremot måste vi förbättra informationen beträffande klagomålshantering. De boende vet inte vart eller till vem de ska vända sig om de vill klaga över något i boendet, berättar utredningssekreteraren.

Enkäten besvarades också av 13 personer som under oktober-december nyttjat Älvuddens korttidsvård. Av dem beskrev 53 procent personalens bemötande som mycket bra och 47 procent som bra. På frågan hur de upplever att möjligheten till korttidsvård/dagvård påverkar deras livssituation svarar 61 procent att den gör det i mycket hög grad och 39 procent i hög grad. Samtliga tycker att det är en bra vårdform.

- Det är ett fantastiskt betyg, lika högt i år som i fjol, och personalen är värd allt beröm, konstaterar Aina Gustavsson.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons