Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gratis bussresor för studenterna

Annons

För studenterna vid Högskolan Dalarna är problemet extra påtagligt. Att i dag läsa kurser som går på den ort där man inte studerar är alltför krångligt, omständligt och framför allt dyrt.

Vi vill därför att det ska vara kostnadsfritt för studenter att åka buss mellan Falun och Borlänge. Vad är då problemet?

För det första är det oerhört kostsamt för studenterna vid Högskolan Dalarna att åka buss mellan orterna. Ett månadskort kostar 580 kronor, och med ett studiemedel på knappt 7000 kronor blir det en dryg kostnad att bära.

Dalatrafik har något de kallar "ungdomsrabatt", vilken gäller för alla personer under 25 år. Tror man att denna rabatt även inkluderar studenterna?

Vi tror att den generella uppfattningen av studenter är att de är mellan 20-25 år, ensamstående svenskar som åker till en högskola för att leva ett så kallat "studentliv" på campusorten. Faktum är att över hälften av alla studenterna vid Högskolan Dalarna är över 25 år, väldigt många bor dessutom inte på den ort där de studerar.

Av de andra högskolorna i landet som också har fler än en campusort har de flesta fria resor för studenter mellan respektive campus. Ska Högskolan Dalarna vara ett attraktivt alternativ bör detta snarast införas även här.

Bussnätet är så pass väl utbyggt man till en början kan använda de befintliga bussarna och allt eftersom behovet ökar, sätta in mer resurser.

De flesta åker bil mellan orterna. Är det inte allas önskan att miljöutsläppen minskas? Är det inte allas önskan att vi kan utbilda oss oavsett vart vi bor eller vilka levnadsförhållanden vi har?

Kommunerna och högskolan måste ta sitt ansvar för detta om man vill fortsätta vara en attraktiv utbildningsregion!
ANNA SELLNER, MARIA LEJSKOG
Anna Sellner är studentkårens ordförande i Borlänge och Maria Lejskog är studentkårens ordförande i Falun

En viktig framgångsfaktor för Högskolan Dalarna är att det finns bra kommunikationer mellan värdorterna Falun och Borlänge.

Nyligen invigdes motorvägen mellan städerna och detta har inneburit rejält förkortade restider mellan respektive campus.

Bussturerna mellan Borlänge och Falun går tätt men det är mest arbetspendlare på bussarna. Varför? Jag tror det huvudsakligen beror på priset. Studenterna har helt enkelt inte råd att ta sig mellan städerna.

Jag vill argumentera för att studenterna får fria resor mellan våra högskolestäders campusområden. Det finns många argument men jag vill främst framhålla följande:

1. De något äldre studenterna, många med familj och som inte har rätt att utnyttja ungdomsrabatterna upp till 25 år, kan av olika skäl vilja vara bosatta på den andra orten än den där utbildningen äger rum.

2. Regeringen har i flera sammanhang uttryckt vikten av att man har en bred utbildning. Detta gör att man ofta vinner på att komplettera sin utbildning. Eftersom inga kurser dubbelkörs måste man ibland gå en kurs i "fel" stad.

3. I framtiden kan man räkna med att flera program förutsätter en kombination av flera ämnen, till exempel humanistisk (språk) och naturvetenskaplig utbildning. Detta kräver pendling.

4. Miljön skulle tjäna på att fler åker kollektivt. I dag är det många studenter som bilpendlar mellan städerna.

Vem ska betala? Jag menar att det finns tre intressenter som skulle vinna på detta. Förutom högskolan är det Falu- och Borlänge kommuner.

Kostnaden blir överkomlig om man inte ökar antalet bussturer. Det bussutbud som finns bör inledningsvis räcka för att pröva sig fram. Om sedan högskolans program- och kursutbud så kräver kan man utöka antalet linjer

Redan under våren 2006 borde detta kunna komma igång.
DAN WESTERBERG
Dan Westerberg (c) är kommunalråd i Falu kommun

Mer läsning

Annons