Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grannar klagar på lukt

Annons

Från början var det tänkt att verksamheten skulle startas i ett gammalt militärförråd i utkanten av Hovgården.

Efter grannarnas protester flyttade företaget i stället till en fastighet i Mora by.

Verksamheten består av insaltning, sortering och packning av nöt- och älghudar. De osaltade hudarna får ligga i cirka en vecka innan de sorteras och packas för vidare försäljning. Mottagning sker även av redan saltade hudar.

Företaget uppgav i sin anmälan till miljökontoret att det kommer att hantera 300 ton nöthudar och 600 ton älghudar om året.

Verksamheten är anmälningspliktig sex veckor innan start. Sedan är det fritt fram att starta. Det är upp till företaget att bedöma den risk som tas innan miljökontoret gjort sin utredning.

Miljökontoret gav de sju närmaste grannarna tillfälle att yttra sig, vilket resulterade i protester och oro över befarade störningar genom lukt och ohyra.

Vid ett informationsmöte i juni deltog 30 grannar, representanter från företaget samt miljökontoret i Säter.

Någon klarhet om eventuella luktproblem kunde då inte redas ut eftersom ord stod mot ord.

Ytterligare sex fastighetsägare inkom därefter med protester mot en etablering av verksamheten.

Den 1 juli drog dock verksamheten i gång. Sedan dess har företaget tagit emot runt 200 färskhudar i veckan.

Vid en oanmäld inspektion av Tomas Skymning och Anna Sundström på miljökontoret märktes inte någon lukt. All hantering sker inomhus, vilket är en förutsättning.

Den 13 augusti fick miljökontoret ta emot två klagomål från grannar som tyckte att det luktat illa under veckan.

Miljökontoret ställer nu ett antal villkor till företaget. Bland annat ska spillvatten ledas till kommunens vattenreningsverk, buller ska begränsas så att ljudnivåerna i Naturvårdsverkets riktlinjer följs, avfall från verksamheten ska förvaras inomhus i behållare, förbrukat salt ska förvaras inne i lokalen, kemiska produkter ska förvaras inomhus så att spill eller läckage inte kan nå kommunens vattennät och inte heller omgivande mark eller vatten.

Dessutom får hudar inte bearbetas vid anläggningen innan den är godkänt och registrerad hos Jordbruksverket. Miljökontoret anser också att Hovgården är ett bättre alternativ för verksamheten eftersom grannarna där är betydligt färre än i Mora by.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons