Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gränges får "Litteraturberg"?

Annons

Grängesberg har alltså förutsättningar att bli Västerbergslagens verkliga kulturcentrum med Filmberget, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, kulturvårdsgymnasium och förhoppningsvis, även ett konstmuseum.

"Litteraturberget" är en fortsättning av det projekt som man arbetat med och som skulle bli ett "Poesins hus". Nu går man ett steg längre.

Här ska ingår ett samarbetsnätverk utspritt över hela bergslagsområdet, museer över Dan Andersson, Olle Svensson, Nils Parling, kulturkaféer, samlingslokaler, föreningar, bildningsförbund, bibliotek, skolor med mera. Allt enligt den projektbeskrivning som presenterats av Stiftelsen Framtidens kultur, och där såväl landshövdingen som Ludvikas kommunalråd yttrat sig mycket positivt om de tankar som förts fram.

Sellstedt, Henriksson och bibliotekschefen Connie Andersson har också varit i Stockholm och presenterat idén för stiftelsen.

- Signalerna vi fick är att man var mycket intresserad av vår idé, inte minst för att någonting motsvarande inte finns i resten av landet, säger förvaltningschefen Sellstedt.

- Det är av största vikt att vi får en positiv uppbackning från Framtidens kultur när det gäller att få ekonomisk uppbackning av Statens kulturråd, säger Sellberg som givetvis ser en möjlighet att projektet kan generera flera arbetstillfällen i det tidigare hårt drabbade Grängesberg.

Arbetet med att dra upp riktlinjerna för verksamheten, i ett första steg, beräknas dra en kostnad av 1 128 000 kronor enligt den ekonomiska kalkyl som förlagts Stiftelsen Framtidens Kultur. Ludvika kommuns egeninsats i sammanhanget är beräknad till 274 000 och utgörs bland annat av redan anställdas tidsinsats.

Någon gång under senare delen av sommaren hoppas man på ett positivt besked från anslagsbeviljande instans.

Mycket återstår dock rent praktiskt innan ett "Litteraturberget" kan stå klart. Bland annat ska kultur- och fritid tillsätta en styrgrupp, preliminärt bestående av representanter för VBU, Högskolan Dalarna, Brunnsvik, landstinget, länsstyrelsen, lokala kulturarbetare och arbetsförmedlingen Kultur på nationell nivå.

- Av största vikt, för att få den ekonomiska uppbackningen är att projektet har regionalt intresse och då är vår gamla vision om "Poesins hus" helt enkelt för litet för att vara intressant för dem som håller i penningpåsen, även om vi tar avstamp i den litterära närmiljön med våra egna författare.

- Det är inte otroligt att "Litteraturberget" blir en angelägenhet för såväl regionen som på riksplanet, säger nämndordföranden Ingvar Henriksson som understryker att man söker pengarna för förstudier, för att analysera idén.

BERTIL DANIELSSON

Mer läsning

Annons