Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grangärdebygden - ett stort varuhus

Annons

Så sa Susanne Andersson när hon hälsade 20-talet inbjudna affärsidkare till träff på Gamla Gästis i Grangärde.

Man samlades för att ta en gemensam titt på den enkät som genomförts bland ortsbefolkningen inom ramen för projektet Handla Mera Hemma, som vi tidigare presenterat.

Inom området Fredriksberg, Grangärde, Nyhammar, Saxdalen, Sunnansjö finns 50-talet butiker som används av allmänheten och det är genom dessa man nått ut med enkäten till allmänheten och där 13 procent av befolkningen (kunderna ) lämnat sina omdömen om hur den lokala handeln fungerar eller bör fungerar.

Det visar sig att allmänheten är mycket positiv till den service och det bemötande man stöter på hos de lokala affärsidkarna. Av enkäten framgår också att många uppgiftslämnare ser den lokala butiken som en viktig social träffpunkt.

-En viktig effekt av enkäten är att vi har fått projektet känt och har skapat diskussion bland allmänheten och - inte minst - en dialog mellan affärsmän och kunder genom de synpunkter som kommit fram, menade Susanne Andersson och Peter Cyrillus som presenterade utfallet av enkäten.

289 svar på enkäten har kommit in. Många med värdefulla tips och intressanta synpunkter.

Möjligen kan 289 svar i ett så pass stort geografiskt område tyckas vara en smula blygsamt men även om man inte fyllt i sin enkät så har säkerligen projektet diskuterats hemma vid köksbordet och när man stött ihop med grannarna och det har varit nog så viktigt, menar Susanne.

- Man har klart och tydligt visat att bygden har en bred offentlig service och att det finns många försäljningsställen, sade Susanne i sin inledande genomgång.

En sak som borde glädja den lokala handeln är att köptroheten är god. Det framgår att 41 procent av uppgiftslämnarna säger sig göra praktiskt taget alla sina inköp på hemmaplan.

I de fall man föredrar att göra sina inköp utanför hembyn anför man ett större sortiment som skäl. Ett annat skäl är att inköpen görs i samband med andra ärenden i tätorten.

- Det kan vara en tröst att största delen av de pengar man spenderar på annat håll ändå hamnar i kommunen, eftersom inköpen i Ludvika är flera än de i Borlänge för folket i Grangärdebygden och Säfsnäs, noterade Cyrillus.

På frågan om vilka näringar som man önskar sig till bygden har många svarat pizzeria, bagerier och barserveringar men det har också höjts röster för att bankkunderna kunde ges möjligheter att ta ut pengar via bankomat.

Här var deltagarna ense om att utvecklingen är på väg i en helt annan riktning, nämligen att bankomater i traditionell mening snarare kommer att försvinna än att man kommer att låta installera sådana ute i bygderna.

-Hjälpsam och kunnig personal har varit ett genomgående tema och en plusnotering i enkätsvaren, vilket naturligtvis är en sak som ni affärsmän ska slå er för bröstet för, sade Susanne Andersson.

Andra plustecken sätts för närheten till butiken och den funktion som den har som samlingsplats.

Det framgick också att projektgruppen haft träffar med de lokala livsmedelshandlarna där dessa fått ta del av de synpunkter som lämnats in, till stöd för fortsatt samarbete mellan handeln och kunderna.

- När vi nu lägger enkäten bakom oss gäller de för oss i gruppen att hjälpa till att hitta samverkansformer mellan handlarna och övriga näringsidkare i bygden för att få till en ännu bättre handel, sammanfattade Susanne Andersson.

BERTIL DANIELSSON

Mer läsning

Annons