Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör grundskolan flexibel

Annons

Den nioåriga grundskolan får inte bli självändamål. Man lär inte för skolan utan för livet. Den gamla sentensen säger någonting mycket väsentligt. Bristande förmåga i läsförståelse, räkning och även engelska är utomordentligt allvarliga handikapp i dagens samhälle, där arbetsmarknaden ställer allt högra krav på arbetskraften. De gamla enkla, manuella jobben för oskolat folk har försvunnit och kommer aldrig mer igen. Skolans nuvarande brister skapar ojämlikhet - ironiskt nog i jämlikhetens namn.

Den som behöver ett eller annat grundskoleår ytterligare för att uppnå viktiga studiemål bör få dessa år.

Och omvänt - somliga elever behöver mindre än nio år på grundskolan för att bli fix och färdiga för gymnasiet. Men så låt dem då gå fram i lite snabbare takt, såsom skolborgarrådet Björklund också föreslår! Detta om något borde väl kunna etiketteras som elevanpassad undervisning.

Den nuvarande ordningen medför som sagt att orimligt många elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper, sedan de pliktskyldigt "suttit av" sina stipulerade nio år. Sen hamnar de på gymnasiet, där kunskapsbristerna måste repareras innan de kan förväntas klara de egentliga gymnasiestudierna i viktiga kärnämnen. Dessa elever placeras i något som kallas "individuella program". Snabbt efter senaste gymnasiereformen fick de individuella programmen rykte om sig att vara något slags "skräplinje" eller hjälpklass. Där hamnar allt fler och de individuella programmen håller på att bli en av de största linjerna. Detta avslöjar att någonting är fundamentalt fel med den nuvarande grundskolan, som bara skickar kunskapsbristerna vidare till gymnasiet.

- Jan Björklund och folkpartisterna vill ha en ojämlik skolpolitik, hör vi bestämt en och annan av läsekretsens vänstertraditionalister förtrytsamt grymta.

Skolans främsta uppgift är enligt liberal uppfattning att såvitt möjligt garantera samtliga elever en god kunskapsstandard som inte får underskridas!

Elever är emellertid individer. Somliga kräver mer tid, andra mindre för att nå denna grundläggande standard.

Studiebegåvningar som kan och vill gå fortare fram ska självfallet få göra detta. Att i jämlikhetens namn hålla tillbaka begåvningarna är självfallet befängt och till skada för alla berörda parter. Sådant är steril janteanda.

I färska intervjuer har nytillträdde skolministern Thomas Östros hunnit bekänna sin tro på kunskapsskolan. Rätt så! I en radiointervju under onsdagen avslöjade han dessutom avsevärd samsyn med liberalerna just i frågan om kunskapens centrala roll i skolan. Östros tillhör inte de vänsterflummisar, som dillar om att skolans viktigaste uppgift inte är kunskapsförmedling utan något slag lindrigt definierad "social fostran". Det håller vi honom räkning för.

Östros saknar inte förutsättningar för samsyn med både Björklund och Leijonborg i skolpolitiken. Vilket däremot Wärnersson gjorde.

En helt annan sak är förstås om herrarna vill - och tillåts - utveckla sådan "kollaborativ" samsyn över blockgränsen mitt under flammande valrörelse, där skolan tidigt utsågs till viktigaste stridsfrågan.

Strid eller samverkan?

Allt har sin tid, säger Skriften.

Mer läsning

Annons