Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Golfklubben får ersättning

Annons

Golfklubbens byggbolags Per Dahlkvist var inbjuden till kommunstyrelsens senaste sammanträde för att informera om banbygget.

Han berättade att tidplanen håller, att klubben fått bruka massor som blivit över i samband med riksvägsombyggnaden, att greenerna ska vara färdiga för en första gräsklippning redan under sensommaren, att invigningen planeras till helgen efter midsommar 2003, att finansieringen är i stort sett klar, att fem ängslador ska restaureras inom ramen för ett EU-projekt, att ornitologer gett förslag på åtgärder som gynnar fågellivet och att klubben inrättat kansli i Mobergska fastigheten.

Kommunstyrelsen informerades också om att allmänhetens tillträde till en befintlig badplats säkrats genom att en gångväg lagts in på kartan.

- Andra föreningar är välkomna att förlägga verksamhet till området, förklarade Per Dahlkvist.

Golfklubben har framfört önskemål om att 220 000 kronor av av kommunens nettointäkter från skogsavverkningen ska tillfalla klubben. Anledningen är att klubbens medlemmar svarat för stora insatser före, under och efter avverkningen, bland annat genom att avverka barrträd enligt länsstyrelsens önskemål.

Kommunstyrelsen fastställde värdet av insatserna till 2 200 arbetstimmar eller i pengar räknat 220 000 kronor och beslutade att överföra pengarna till klubben.

Kommunens nettointäkter för skogsavverkning, ved och flis uppgår till 357 819 kronor.

Under banbygget har en smärre del av Mobergska fastigheten tagits i anspråk och kommunstyrelsen godkände intrånget. Överläggningar pågår med Vägverget om en ändring av direktinfarten till Mobergska fastigheten. Kommunstyrelsen ställde sig bakom planerna, som om de genomförs innebär att direktinfarten till Mobergska stängs och att det byggs en vänstersvängsficka för avfart från riksvägen till golfparkeringen.

- Arbetet med golfbanan har gått över förväntan och engagemanget från företag och allmänhet har varit mycket stort, berömmer kommunalrådet Jaak Kerstell, c.

STEFAN HAMRÉUS

Mer läsning

Annons