Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gemensamt krafttag mot drogmissbruket

Annons

Alkoholanvändningen fortsätter att vara hög hos de unga.

En ny och starkare våg av drogkultur sveper över landet och som vanligt blir de samhällskrafter som ska ta itu med dessa problem, tagna på sängen och står utan de resurser som behövs.

Vi måste alltså uppmärksamma situationen och agera snabbt.

Med droger och alkohol följer ett destruktivt beteende med ett rått umgängesmönster i ungdomsgrupperna. Det tar sig uttryck i en allt grövre skadegörelse, en växande brutalitet samt i att allt färre vågar anmäla brott på grund av hoten och stämplingar.

Ludvika har under de senaste åren utvecklats till en ort med en hög brottsstatistik. Det är en illavarslande utveckling som måste uppmärksammas och stoppas så fort det bara går. Förutom ett stort mänskligt lidande hos brottsoffren och deras anhöriga, bidrar den ökande brottsligheten till enorma ekonomiska kostnader för både samhälle och privatpersoner. Ett krossat skyltfönster orsakar betydande förluster för en redan hårt ansatt köpman, och kan vara droppen som får rörelsen att gå omkull. I förlängningen uppstår ytterligare ofantliga kostnader för kommunen och andra samhällssektorer. Den ökande sociala utslagningen blir en stor belastning för de sociala myndigheterna, flykten från stökiga områden bidrar till utflyttningen från kommunen.

Rehabiliteringen av både brottsoffer och missbrukarna själva skapar stora obalanser i en redan mycket ansträngd social budget.

Vi måste alltså ta missbruksproblemen och den medföljande kriminaliteten på största allvar i vår kommun. Gör vi inte det, riskerar vi att bli utpekade som ett andra klassens samhälle. Vilka konsekvenser detta får för Ludvika kan vi bara gissa. Men så långt får vi bara inte släppa det! Det är också viktigt att det är just kommunen och andra berörda myndigheter som agerar, och inte desperata ortsbor som organiserar sig i medborgargarden, vilka i sig kan bli ett problem för den demokratiska utvecklingen i samhället.

Följande punkter baseras till största delen på ett arbete som vår samarbetspartner Morapartiet gjort. Jag föreslår:

l att socialförvaltningens resurser till stöd för missbruksbekämpning förstärks och att man ser över de vårdformer man använder sig av.

l att initiativ tas till upprättandet av en kamratstödjargrupp till stöd för ungdomar i riskzon att hamna i eller att återfalla i missbruk, samt till stöd för de mobbinggrupper som förhoppningsvis finns på vissa skolor.

l att kommunen omedelbart upprättar ett nära samarbete med organisationer som till exempel Hassela, Solidaritet, Kris, Krami med flera i syfte att förändra synen på droger och alkohol hos ungdomar och informera deras föräldrar, skolor, med mera.

l att kommunen ser över sitt drogpolitiska program och anpassar det till den förändrade verklighet vi upplever nu.

l att kommunen tar initiativ till ett förstärkt interkommunalt samarbete med de andra kommunerna i Dalarna för krafttag mot droger, alkohol och kriminalitet.

Nu är frågan vilka fullmäktigeledamöter som är villiga att stödja mitt preliminära förslag till hur drogerna ska bekämpas? Jag önskar att vi Ludvikabor tillsammans skriver ner de goda idéer som finns, så att vi gemensamt kan författa en ny motion!

LILLY GRANBERG

Mer läsning

Annons