Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gärna högstadium

Annons

Reaktionerna från de närvarande politikerna var positiva, men det gavs inga löften om pengar.

Under många år har det funnits en dröm om att det skulle bli en högstadieskola i Söderbärke. Men det har alltid slutat med att det finns inga pengar och kombinationen av kommunens skrala ekonomi och minskande elevunderlag har gjort drömmen allt tunnare.

Kommunen iver att spara och minskande elevunderlag har gjort att hotet mot skolan i Vad har växt sig allt starkare.

Under vintern fick rektorsgruppen, Maria Ronsten, Ronny Kihlander och Monica Boström i uppdrag att utreda en nedläggning av Lillgårdens förskola i Vad och flytta verksamheten till skolan, de skulle även utreda konsekvenserna av en nedläggning av skolan i Vad.

Dessa två utredningar pekade snabbt på att det skulle vara en dålig lösning ur flera synvinklar.

De fick dessutom ett tredje uppdrag och det var att utreda möjligheterna att skapa en skola från förskoleklass till nionde klass (kallas F9-skola).

Nu är utredningen klar och den pekar mot att det bästa är att skapa en F9-skola. Tanken är att förskoleklass och till och med tredje klass skulle gå i Vad och från fjärde klass till och med nionde klass i Kyrkskolan i Söderbärke.

Tanken bakom är att i stället för att högstadieeleverna åker till Fagersta ska de bli kvar i Söderbärke.

Vinsten är att Smedjebackens kommun slipper betala för dessa elever, vilket handlar om i runda tal 60 000 kronor per elev. Inför hösten har 30 av 40 elever i Söderbärke ansökt om att få gå i Fagersta, det innebär en kostnad på 1,8 miljoner kronor om året för kommunen. Sammantaget handlar det om många miljoner som eventuellt skulle gå att spara om eleverna blev kvar i kommunen.

Det hela skulle införas under en treårs period och ske i etapper. Några belopp för vad det skulle kosta att införa F9-skola hade inte gruppen tagit fram. Men vid liknande projekt har kostnaderna stannat på runt tre miljoner kronor och det trodde gruppen skulle vara det ungefärliga.

Samtidigt presenterade gruppen med föräldrar ett förslag till lösning när det gäller idrottshall. De föreslog att det skulle byggas en hall vid nuvarande idrottsplats och den skulle vara så stor så den klarar kraven för exempelvis handboll.

Hans Thörnblom, föräldrargruppen, hade tagit fram ett förslag som var kostnadsberäknat till 6-7 miljoner kronor och tanken är att det ska byggas i egen regi av Söderbärkeborna.

Den skulle kunna användas till en rad olika aktiviteter och skolan skulle kunna använda den på dagtid. Den enkät som lämnats till föräldrarna i Söderbärke och Vad pekar mot att merparten är positiva till en F9-skola, endast åtta procent är uttalat negativa.

Även de närvarande politikerna framhöll att de ser positivt på förslagen som kommit fram, men ingen kunde på stående fot lova några pengar.

- Jag anser att det i första hand är en fråga för skolan och jag kan inte lova mer pengar till skolan när vi nyligen spikat ramarna i fullmäktige, sa Leif Nilsson, s, kommunalråd.

Centerpartisten Göran Engström hävdade med bestämdhet att det går att hitta pengar om viljan finns och han kan för dagen inte se något alternativ som skulle vara bättre än det som är lagt.

- Jag kommer att verka för att frågan kommer upp i fullmäktige och att det där tas ett principbeslut om vilken inriktningen ska vara.

Förvaltningschefen Anders Hjelm såg positivt på förslag, men behövde få mer tid på sig för att omdisponera och skaka fram pengar.

- Jag ser gärna en start till hösten men vi behöver mer tid.

Utredningen har lämnats över till barn- och utbildningsnämnden och de kommer ha ta upp det på sitt nästkommande sammanträde.

SVEN THOMSEN

Mer läsning

Annons