Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Galgberget inte bortglömt

Annons

Sommaren 2001 gjorde folkpartiet i Falun en minienkät för att ta reda på vad de boende i Galgbergsområdet tyckte om sin stadsdel. Enkäten delades ut till hushållen i Samuelsdal, Pilbo, Krondiket, Galgberget och Gruvriset.

Bakgrunden till undersökningen är den bristande servicen i området. I början av 1990-talet pågick uppbyggnaden som bäst, men när konjunkturen vek kom många av planerna för området av sig. Befolkningsunderlaget blev inte som planerat och därmed inte heller servicen.

Vid sammanställningen av enkäten visade det sig att de flesta saknade en fritidsgård. Tätare bussturer, en snar utbyggnad av vägen upp till Tallen och en livsmedelsaffär hamnade också högt upp på de boendes önskelista.

I en motion förra året ställde folkpartiet därför krav på förbättringar på dessa områden. Nu har svaret kommit i form av en gemensam utredning från stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och gatukontoret där de konstaterar:

Att det finns medel för både personal och fritidsgårdsverksamhet avsatta i fritidsstyrelsens budget för 2004, men inte för lokal. Samtal om var den ska placeras pågår och Gruvrisskolan är ett intressant alternativ.

I kommunens nya kollektivtrafikplan finns planer på att området ska få bussturer varje timma fram till kockan 23.00 på vardagarna och 21.00 på helgerna. Dessutom blir det ännu tätare turer under högtrafik. Beslut i frågan fattas under våren.

Att området inte har någon livsmedelsbutik är inget som kommunen råder över, utan det ligger helt i händerna på marknadens intresse.

Byggstarten för den nya riksvägen är augusti 2003. Den nuvarande riksväg 50 blir då lokalgata. Både trafiksäkerheten och framkomligheten till och från området ökar.

Kommunala aktiviteter pågår i en rad av det utpekade problemområdena och därför finns det inget behov av att utreda frågan vidare.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons