Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fyra skolor hotade

Annons

- Härtill är vi nödda och tvungna, säger Nils Carlsson (m), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han hänvisar dels till den ekonomiska situationen, dels till att antalet grundskoleelever förväntas minska med cirka 100 elever per år de närmaste åren.

- Fram till läsåret 2011-2012 har antalet elever minskat med nära en tredjedel, jämfört med i dag, från 2 671 till 1 819 elever. Efter 2001 planar det ut.

Det motsatta förhållandet inträffar i gymnasieskolan, där antalet elever ökar. Pengar behöver därför "föras över" från grundskolan till gymnasieskolan.

Hur mycket räknar skolledningen med att kunna spara, ifall de fyra skolorna läggs ner nästa höst?

- Vi sparar 1,5 miljoner kronor 2005, 3,2 miljoner kronor 2006 och 10,5 miljoner kronor 2007, enligt skolchefen Tord Karlsson.

Thor Nordlund (s) anser att kvaliteten på undervisningen blir högre när skolorna lagts ner.

- Skolytorna kommer att räcka till och lärartätheten blir högre.

- Ja, säger Nils Carlsson (m), nu har vi i genomsnitt 7,6 lärare per 100 elever. Sedan kommer vi att ha 8,0 lärare per 100 elever.

Nils Carlsson är väl medveten om den "svekdebatt" som kommer att uppstå ute i byarna efter detta förslag till beslut, som tidigarelagts ett år, jämfört med vad som sades till en början.

- Men när ekonomin är som den är måste vi ta sådana här beslut. Vi har bara lokaler och personal att spela med. Tillsammans utgör de cirka 80 procent av skolans budget. Förhoppningsvis slipper vi också säga upp folk trots att vi lägger ner fyra skolor, eftersom vi har många pensionsavgångar de närmaste åren.

Barn- och utbildningsnämnden behandlar förslaget till strukturplan för grundskolan i Mora den 8 september. Därefter kommer kommunstyrelsens budgetberedning att diskutera planen i början av oktober, innan kommunfullmäktige slutligen avgör frågan senare i höst.

Teoretiskt sett är det alltså ännu inte helt kört för de fyra skolorna.

Centerpartiet är det ledande partiet i Mora och bevarande av byskolor en gammal hjärtefråga.

I centerns valprogram inför kommunvalet för två år sedan står klart uttalat att centerns vision av hur det ser ut i Mora år 2010 är att "byskolorna, med sin lugna miljö finns kvar" och att partiet vill "verka för att behålla byskolorna och utveckla övrig service".

Nu är det motsatta på gång.

- Självklart har vi haft ambitionen att så långt möjligt behålla byskolorna, men till syvende och sist kommer vi till en ekonomisk smärtgräns. Ökar gymnasieskolan måste pengar växlas över dit, annars har vi inte en chans att klara den sektorn, säger Lars Mattson-Frost.

Han poängterar att centerpartiet ännu inte haft frågan uppe till diskussion.

- Så jag kan i nuläget inte säga hur partiet står i det här. Men den ekonomiska situationen för kommunen är oerhört prekär och jag utesluter inte att vi omvärderar gamla ställningstaganden.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons