Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fyra miljoner kronor fattas för "den perfekta lösningen"

Annons

Vägverkets Anders Hjärtedal, Region Mitt, berättade inledningsvis att anledningen till en ny väg på den aktuella sträckan är, att trafiksituationen i Vinäs är ohållbar med smal väg och dålig sikt på grund av byggnader som ligger tätt inpå vägen.

- Dessutom uppvisar vägen bärighetsskador, främst på avsnitt över myrmarkerna. Ytstandarden är också dålig med bland annat breda sprickor och spårbildning.

Vägverket har tidigare presenterat ett förslag till ny sträckning, som vann gehör i alla läger. Den sträckningen går från kurvan i Isunda och väster om flygfältet ut på riksväg 45.

- Vi anser fortfarande att den västra sträckningen är bästa lösningen. Problemet är att vi har elva miljoner kronor till förfogande och att det projektet beräknas kosta 18 miljoner kronor. I det läget hörde vi efter om Mora kommun kunde bidra med sju miljoner Även kommunen är angelägen att få bort det tunga trafiken från Vinäs by, men kunde endast ställa upp med tre miljoner.

Eftersom det fattades fyra miljoner kronor till alternativet väster om flygplatsen, så skrinlades de planerna.

- Egentligen skulle vi då ha inriktat oss på att förbättra den befintliga sträckningen. Ett arbete som förmodligen är det billigaste. Eftersom Mora kommun ställde upp med tre miljoner, vilket vi anser är stort av kommunen och inte hör till det vanliga, så bestämde vi oss för att hitta en lösning inom ramen 14 miljoner kronor. Det är ett förslag som, från kurvan i Isunda, följer den nuvarande sträckningen över åkrarna, viker av västerut före Vinäs by och vidare ut till riksväg 45, berättar Anders Hjärtedal.

Det östra vägförslaget har en beläggningsbredd på 6,5 meter och hela vägbredden med diken, inner- och ytterslänter samt kant-remsa blir 25 meter. Den totala längden på sträckan är 4 875 meter. Om alla beslut kan tas utan överklaganden, är byggstarten beräknad till 2007.

De närvarande vid marksammanträdet var eniga om att någonting behöver göras åt vägen, och att det är nödvändigt att den tunga trafiken inte går genom Vinäs by. Genom det förslag som presenterades, kommer närmaste bostadshus att ligga 200 meter från vägen.

- Det östra förslaget anser jag vara ett mycket bättre alternativ än den nuvarande vägen. Trots det kan jag hålla med om att sträckningen väster om flygplatsen är den bästa lösningen, säger Anders Hjärtedal.

- Nu är det så att klockan tickar snabbt. Blir projektet uppskjutet på grund av överklagningar, är risken stor att det endast blir en förbättring av den befintliga vägen.

Även markägarna och de berörda instämde i att en ny sträckning är att föredra. Flera av dem framhöll ändå att man skulle arbeta vidare på det västra alternativet.

- Det finns ingen här inne som förespråkar det östra alternativet. Vad vi vill ha är en långsiktig lösning, och med det västra förslaget sätter vi också fokus på flygplatsområdet och förhoppningsvis en utveckling där. I det sammanhanget är fyra miljoner kronor ingen summa att tala om, utan den måste gå att få fram på något sätt, sa en markägare.

Andra talare menade att det östra förslaget enbart flyttade problemen från en del av byn till en annan del. Det sista inlägget gjordes av en man som ansåg:

- Det som stör mig mest är att man med det östra förslaget kastar pengarna i sjön, när man med det västra förslaget är så nära den perfekta lösningen.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons