Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fundiastålverk hotat

Annons

Fundia Armeringstål A/S i norska Mo i Rana är nu direkt nedläggningshotat.

Detta efter att norska Statens Föroreningstillsyn fastställt radikalt skärpta reningskrav och inte samtidigt lovats stöd till en världsunik kvicksilverreningsanläggning.

Fundia i Mo i Rana är ett skrotbaserat stålverk likt det i Smedjebacken, men skrotet till Smedjebacken är bättre förbehandlat.

Fundia i Smedjebacken är Dalarnas största utsläppskälla vad gäller tungmetaller till följd av skrotsmältningen i stålverket. Fundia släppte enligt den senaste rapporten ut 118,2 kilo bly, 24,6 kilo kvicksilver, 12,1 kilo koppar, 5,3 kilo arsenik, 1,5 kilo kadmium och 40 kilo krom över Smedjebacken.

Fundia i Mo i Rana 1 600 kilo bly, 116 kilo kvicksilver, 648 kilo koppar, 255 kilo arsenik, 22 kilo kadmium och 7 800 kilo krom.

Nu har norska statens miljömyndighet, Statens Föroreningstillsyn, fastställt Fundias nya utsläppsvillkor för kvicksilver och andra tungmetaller. Från den första december 2006 tillåts bara 30 kilo kvivcksilver.

Av Rautaruukkis pressmeddelande framgår inte vilka värdena blir för övriga tungmetaller.

Ingenstans i världen finns i dag en fungerande rökgasrening där tungmetaller från stålverken kan separeras. Ett pilotprojekt har gjorts hos Fundia som också visar att en fullskaleanläggning kostar i hundramiljonersklassen.

För att Fundia i Mo i Rana över huvud taget ska kunna komma ned i de ålagda värdena så måste en reningsanläggning byggas.

- Fundias konkurrenter i andra länder har inte ålagts samma utsläppsrestriktioner som dem som nu påtvingas Fundia av norska myndigheter, säger Rautaruukkis informationschef Esko Lukkari.

- Av detta skäl anser Fundia att de inte ska hållas ansvariga för kostnaderna som den nya reningsprocessen medför.

Fundia kommer att fortsätta den inledda förhandlingen med de norska myndigheterna.

Fundia har tidigare klargjort att stålverket läggs ned om Fundia åläggs att själva bekosta reningsanläggningen.

Fundia Armeringstål A/S har 370 anställda och är en del av svenska Fundia AB som ägs av Rautaruukki som har finska staten som största ägare.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons