Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskolebeslut får kritik av borgarna

Annons

Nämnden ansåg att det fanns flera faktorer som talade emot ansökan från Malungs friskola. Det gällde dels att det inte fanns behov av ytterligare en skola i centrum, dels att en friskola skulle innebära ökade kostnader för kommunen, att de minskade resurserna på sikt också skulle drabba elever i andra delar av kommunen samt att kommunens strävan att behålla byskolorna i ytterom- rådena då skulle kullkastas.

Malungs friskola fick därför nej från nämnden på sin ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående för- och grund-skola.

Representanter för de fyra borgerliga partierna har nu lämnat in en reservation mot nämndens beslut. De yrkar på att kommunen ska ställa sig positiv till bildandet av Malungs friskola; valfrihet och konkurrens inom skolväsendet ska ge högre kvalitet för eleverna och samtidigt göra kommunen mer attraktiv.

De motiveringar som nämndens beslut lutar sig mot ifrågasätts i reservationen. Bland annat bedöms siffrorna för investeringsbehovet vara för högt räknade; där bör ideella krafter ordentligt kunna kapa hantverkarkostnaden. Transportkostnader till slöjd och gymnastik saknas i friskoleupplägget; något som nämnden anmärkte på. Men där hävdar reservationen att de lektionerna kan bedrivas inom gångavstånd och att kritiken mot att posten inte nämns är obefogad.

Det finns också flera andra punkter där nämnden enligt reservationen tolkat omständigheterna till friskoleförslagets nackdel.

De som undertecknat reservationen är Ann-Louise Eklund (c), Gun Byttner (m), Lars Henriksson (fp), Cecilia Nylin (fp) samt Anette Eriksson (kd).

LEIF-UNO BÄCKVALL

Mer läsning

Annons