Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskola utan bygglov

Annons

Miljö- och byggnadsnämnden i Säter hade frågan om bygglov uppe vid onsdagens möte. Nämnden beslöt att återremittera ärendet till byggnadskontoret för "kommunicering med sökanden" för att få svar på de frågor som bland andra miljökontoret och Vägverket har.

Därmed kan ett beslut om bygglov tas först vid sammanträdet den 23 augusti.

Vägverket efterlyser en redogörelse från kommunen, innan bygglov beviljas, om hur det är tänkt att skolbarnen ska ta sig till och från skolan på ett trafiksäkert sätt. Innan det är klarlagt är verket negativt till bygglov.

Miljökontoret invänder bland annat mot att takhöjd inte redovisats, att om dricksvatten tas från enskild vattentäkt måste vattenkvaliten kontrolleras och trafikbullernivån får inte överstiga 55 dB.

Anders Claesson i föräldragruppen framhåller att det inte ska vara så svårt att komplettera ansökan med de uppgifter som miljökontoret och Vägverket kräver.

Någon ställning i föräldragruppen om fortsättningen har inte tagits, men målet är fortfarande friskolestart i höst.

-Vi får vänta och se, den demokratiska processen måste ha sin gång, säger Lillemor Gunnarsson i Olympica AB.

Hon säger också att det är upp till föräldrarna att ta ställning till det fortsatta arbetet för friskolan. Friskolan är ett initiativ från föräldrarna, förklarar hon.

Tidigast en bit in i september kan Fäggeby friskola startas.

Men det är ändå möjligt om föräldrarna godkänner en senare skolstart.

Detta skedde i Haraker utanför Västerås när friskolan startade där 2005. Skolstarten var då den 23 september berättar Gunnarsson.

Det finns även ett annat alternativ, att friskolan startas till läsåret 2007/2008. Någon ny ansökan behöver inte Olympica lämna in i så fall, den tidigare ansökan gäller.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons