Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frida guidar dig fram till rätt val

Annons

Centerpartiet

En av centerns huvudfrågor är att hela Sverige ska leva. Oavsett om man bor i en storstad eller på landsbygden ska vård, jobb, skola samt närheten till postkontor och matbutiker vara lika goda. Decentralisering och småskalighet är nyckelord.

Besluten ska tas så nära människor som möjligt. För att värna miljön och höja kvaliteten på vår mat ska vi ha ett svenskt jordbruk, anser centern.

Folkpartiet

Folkpartiet är ett liberalt parti med respekten för människan som utgångspunkt. Skattetrycket ska sänkas så att alla kan leva på sin inkomst. Alla människor har ett ansvar för sin egen och sin familjs försörjning. Offentligt finansierade verksamheter som skola, vård och omsorg ska kunna drivas av privata företag och i konkurrens. Det leder till kvalitet och är effektivt. Alla ska fritt kunna välja husläkare.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas politik bygger på kristna värderingar och betonar människans okränkbarhet. Människan är beroende av små naturliga gemenskaper, framför allt familjen. Statens uppgift är att ge föräldrar ekonomiska möjligheter att själva välja på vilket sätt de vill utforma omsorgen för sina barn. För att få ett tryggt samhälle behöver vi snabbare reaktion på begångna brott och en tydligare lagstiftning.

Miljöpartiet

Grunden för miljöpartiets ideologi är solidaritet med djur, natur och kommande generationer. Ekonomi och materiell tillväxt måste underordnas ekologiska, kulturella och sociala mål. Överlevnad i ett globalt perspektiv prioriteras framför ökat materiellt välstånd. Skatten på arbete ska sänkas och miljöskatterna ska i stället höjas. För att höja livskvaliteten ska 6 timmars arbetsdag införas samt möjlighet till ett friår från arbetet.

Moderaterna

För moderaterna är individens frihet en viktig fråga. Politiker ska inte kontrollera och begränsa människors liv. Skatterna ska sänkas så att människor kan leva på sin egen lön i stället för att bli bidragsberoende. Privata alternativ för vård, barnomsorg, skola och bostäder, vill moderaterna också ha. Konkurrens ger tillväxt och därmed ett välmående samhälle. Ökad satsning på poliser och hårdare straff är viktigt för ett tryggt samhälle, menar moderaterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas grundstenar är frihet, jämlikhet och solidaritet. Verklig frihet förutsätter att människor frigörs ur ekonomiskt och socialt underläge. Arbete för alla är viktigt för människors hälsa och välmående samt för tillväxten. För att skydda och stödja de anställda ska de fackliga organisationerna vara starka. Utöver en stark gemensam sektor kan kooperativa och privata alternativ för vård, skola och omsorg finnas. Men alternativen får inte styras av vinst-

intressen.

Vänsterpartiet

Klasskamp och feminism är nyckelord för vänsterpartiet. Klyftorna mellan rika och fattiga måste minskas. Den gemensamma sektorn ska vara stark och solidarisk med skatt efter bärkraft för att utjämna klassklyftorna. Det behövs olika typer av företag, både statliga och privata, men vinstintressen i och av skola, barnomsorg och vård är inte acceptabelt. Vi lever i ett patriarkat där kvinnor är underordnade. Vänsterpartiet vill ändra på det och är därför ett feministiskt

parti.

Mer läsning

Annons