Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friare sexvanor - till vilket pris?

Annons

Aids blev ett hett debattämne i mitten av 1980-talet. Då startade ett forskningsprojekt som belyser förändringar i allmänhetens sexualvanor. Hittills har åtta enkätundersökningar gjorts. Jag har som forskare medverkat i eller lett dem. Den senaste gjordes hösten 2003 och har nu publicerats av Statens folkhälsoinstitut. Resultaten manar till eftertanke.

I alla undersökningarna ställdes frågan om de svarande haft sex "första kvällen" någon gång under det senaste året. Andelen män som svarade ja ökade från 12 till 17 procent mellan 1989 och 2003.

Bland kvinnor ökade andelen från 6 till 13 procent. Vårt material visar klart att allmänheten ökat sitt riskbeteende i förhållande till sexuellt överförda infektioner.

Tillfälliga sexuella kontakter är vanligast bland tonåringar och personer kring 20 år. Ökningen har varit snabbast bland yngre kvinnor. I 2003 års undersökning uppgav ungefär var fjärde svarande mellan 16 och 24 år att de haft åtminstone en tillfällig sexuell kontakt under det senaste året.

Det vore väl inte så oroande om man skyddade sig genom att använda kondom. Men våra undersökningar visar inte det. I 2003 års undersökning uppgav var femte svarande i åldrarna 16-24 år att de haft sex "första kvällen" det senaste året utan att använda kondom!

De alltmer riskabla sexualvanorna kan jämföras med hur allmänheten ser på "tilllåtligheten" av sexuella kontakter utanför fasta förhållanden. 1989 menade drygt hälften av männen och två tredjedelar av kvinnorna att sex bara bör förekomma i fasta förhållanden. 2003 hade den andelen sjunkit till litet mer än en tredjedel för både män och kvinnor.

Lyckligtvis har utvecklingen mot friare sexualvanor skett samtidigt som Sverige varit rätt förskonat från den aidsepidemi som grasserar i världen. Ändå har över 6 000 personer i Sverige drabbats. Det är ingenting i ett globalt perspektiv, men siffran kan öka snabbt. Hiv känner inga nationella gränser i en värld där människors rörlighet hela tiden ökar.

En tankeställare är att antalet nyanmälda fall ökade med en tredjedel mellan 2002 och 2003, från 282 till 380 fall. Geografiskt sett är katastrofen närmare oss i dag än någonsin tidigare.

Jag tänker på den mycket oroande smittspridning som skett i våra grannländer Estland och Lettland, länder som vi har allt livligare kontakt med.

Ett annat växande problem gäller klamydia där antalet anmälda fall i Sverige ökade från ungefär 14 000 till 27 000 mellan 1997 och 2003. I Dalarna har antalet drabbade 15-19-åringar nästan fördubblats på tre år. Ingen kan betvivla att ökningen har samband med de förändrade sexualvanorna.

Ett friare sexualliv där kvinnor agerar på jämställd fot med män kan ses som ett led i strävan mot ökad jämlikhet mellan könen. Men en bieffekt blir tyvärr att det blir svårare att förebygga sexuellt överförda sjukdomar. Det vore en lättnad om kondomanvändningen vid tillfälliga sexuella kontakter äntligen kunde öka. Men erfarenheten visar att det är svårt, mycket svårt. Människor avstår av många skäl från att använda kondom, även när den finns till hands. Ändå måste kondomanvändningen öka, annars är vi snart i en riktigt allvarlig situation.

I en värld där människor rör sig allt mer över stora avstånd känner hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar inga gränser. I Sverige är storstäderna svårast drabbade i dag. Hur blir det i morgon? Även i Dalarna måste vi inse faran och gå in för säkrare sex. Var och en har ett ansvar, för sig själv och för andra.

CLAES HERLITZ

Mer läsning

Annons