Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågor & svar - om EMU

Annons

Är EMU vår inträdesbiljett till en politisk sammanslutning vi aldrig kan slippa ur?

Det frågar signaturen Tvekande i Smebacken. Torsten Hansson är inne på samma sak.

Fråga:

n På 50- och 60-talet lärde vi oss att Sverige var neutralt och hörde till EFTA medan det som började med kol- och stålunionen och som nu utmynnat i EU, var en politisk sammanslutning. Sverige är vad jag vet än i dag officiellt neutralt. Vad innebär det egentligen när ett neutralt land går med i en politisk sammanslutning? Är EMU vår inträdesbiljett till denna politiska sammanslutning?

JA-sidan svarar:

n - I det nya fördraget diskuterades det mycket om medlemsländernas rätt att lämna unionen. Många ansåg att proceduren för utträde bör vara densamma som för att bli antagen i unionen, det vill säga genom enighet i rådet. Andra ansåg att en utträdesparagraf skulle visa medborgarna att samarbetet i unionen faktiskt är frivilligt. Vi är redan med i unionen så EMU förändrar ingenting i sak. EMU är EU:s gemensamma penningpolitik och vi kan fortfarande värna om vår neutralitetspolitik vad gäller utrikes- och försvarspolitik. Vi skickar redan i dag fredsbevarande trupper i EU-tjänst, säger Anne-Lie Stenberg.

NEJ-sidan svarar:

n - Sverige är inte längre neutralt utan militärt alliansfritt. Som jag ser det är detta en logisk följd av EU-medlemskapet. EU är en så tät politisk sammanslutning att den är oförenlig med neutralitetsbegreppet. Visserligen tror jag att Göran Persson är ärlig när han säger att han inte vill ha ett Europas Förenta Stater, men jag befarar att det inte går att stå emot en sådan utveckling när man har en gemensam penningpolitik. I längden blir det omöjligt att inte ha en gemensam budget stor nog för att parera ekonomiska problem i medlemsstaterna vid olika ekonomisk utveckling, därmed är man inne i överstaten som av praktiska skäl går över i en federation, alltså Europas Förenta Stater, säger Bengt-Ola Ryttar.

n - När riksdagen 1990 uttalade sig för svenskt medlemsskap i EG förbigicks de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Målet neutralitet i krig släpptes i tysthet. Sverige har i och med EU-medlemsskapet lämnat neutraliteten bakom sig. Sverige kan aldrig stå neutralt inför en extern aggression mot ett annat EU-land. Ett ja till att införa euron skulle därför ytterligare manifestera förskjuning av makten, precis som skedde vid omdaningen av vår neutralitetspolitik, säger Ann-Catrin Lofvars.

Mer läsning

Annons