Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågor om äldreomsorgen i Falun

Annons

Svar har kommit från de båda socialdemokraterna och de har följande inledningsord:

"Förändringarna inom äldreomsorgen ger upphov till många frågor. Vi vill gärna försöka att besvara de frågor som insändaren ställer. Vi vill också betona att det inte handlar om att gamla och sjuka ska flytta tillbaka till de hus eller lägenheter som de bodde i tidigare.

Det viktiga i omvandlingen är att nya hyresgäster endast tillåts flytta in i våra boenden som omvandlas till vanliga lägenheter om de kan klara sig med hemtjänst. Det kommer också att innebära att några som har allt för stort vårdbehov kan behöva flyttas till de boenden med hög service som vi faktiskt bibehåller och uppgraderar.

Alla äldre kommer att få den hjälp de behöver, men i delvis andra former."

Fråga 1: Inför den förestående omorganisationen inom äldrevården påstås att de flesta tillfrågade vill bo kvar hemma. Det är förvånande eftersom det alltid varit kö till servicehusen. Vilka har man frågat? Ålder på de tillfrågade? Anhöriga? Var finns resultatet av den undersökningen?

Svar: I arbetet med biståndsbedömning inom socialtjänsten möter vi alla de äldre som är aktuella för service och social omvårdnad och ofta deras anhöriga. Det medför att det finns kunskap och underlag som grundar sig på samtal med flera tusen personer.

En genomgående bild är att den äldre har ett starkt önskemål att få bo kvar hemma så länge det någonsin är möjligt och ibland att anhöriga i större utsträckning exempelvis av trygghetsskäl vill att deras mor/far ska bo i särskilt boende. Någon kö till servicehus har inte funnits på flera år. Däremot kanske inte varje individ alltid får flytta in i det boende som den önskat i första hand.

Fråga 2: Mer personal måste väl anställas, eftersom en större del av arbetstiden går åt till förflyttningar?

Svar: Fler kommer inte att anställas. Det blir färre anställda som ska städa stora gemensamma ytor i servicehus, lägre nattbemanning och färre sjuksköterskor i omvandlade servicehus.

Fråga 3: Hur förflyttar sig personalen? Många gamla behöver tillsyn flera gånger på dygnet, förutom tvätt, leverans av mat med mera. Bilinköp/leasingavtal? Drivmedelskostnader? Parkeringstillstånd?

Svar: Något mer arbetstid går åt till förflyttning framförallt i glesbygden, men eftersom det sannolikt är så att de äldre väljer att bo kvar på omvandlade servicehus, är avsikten att en hemtjänstgrupp ska kunna finnas i huset. Personalen förflyttar sig till fots, cykel och ibland med leasingbilar. Eftersom man i flera fall, när det gäller omvandlade servicehus, sannolikt kommer att bo kvar så uppstår inte det här problemet.

Fråga 4: Var sker placeringen av personalen? Lokalkostnader? Installation av larm?

Svar: Lokalkostnader för ytterligare grupplokaler innebär inga nya lokalkostnader i förhållande till i dag. Trygghetslarmet finansieras redan i dag genom den avgift som den enskilde betalar.

Fråga 5: Befintliga hyresavtal som gäller matsalar, sällskapsrum/samlingsrum måste sägas upp. Inte släpper hyresvärdar dessa avtal utan ersättning. Kostnad?

Svar: Till största delen består de enheter som ska omvandlas från särskilt boende till vanliga lägenheter av byggnader som ägs av kommunkoncernen. Tre av de byggnader som omfattas av omvandlingen ägs av externa fastighetsägare.

Två av dessa har kontrakt som löper ut under omvandlingsperioden. För den enhet som återstår finns det i dagsläget olika tänkbara alternativa sätt hantera detta. Total så kommer kommunens kostnader för lokaler inom äldreomsorgen att minska. Sett ur ett kommunkoncernperspektiv så handlar det om minst fem miljoner kronor.

Fråga 6: Ska mikrougnar och frys köpas in där sådana inte finns? Hur och var sker tvätten? Ska tvättmaskin köpas in om sådan inte finns?

Svar: En normalt utrustad lägenhet innehåller frys och den mat som den enskilde får går även att värma i vanlig ugn som även det finns i en normalt utrustad lägenhet. Tvätt i flerfamiljsbostäder sker i dag i den för de boende gemensamma tvättstugan eller i egen tvättmaskin. I enfamiljsbostäder står den enskilde för att utrustning finns för att sköta tvätt.

Fråga 7: Eventuell ombyggnation av lägenheter till handikappanpassning?

Svar: När det gäller frågan om många fler bostäder behöver byggas om, så stämmer inte detta. De lägenheter som finns i de hus som nu omvandlas från särskilt boende till vanliga lägenheter är handikappanpassade, så där ska inga ytterligare kostnader för handikappanpassning uppstå. På övriga bostäder i kommunen gör kommunen redan i dag bostadsanpassning för dem som vill och kan bo kvar hemma.

Fråga 8: All denna frustration bland de äldre, vårdpersonal och anhöriga och sedan inget nämnvärt sparande! Allt verkar vara förhastat?

Svar: Falu kommun gör nu förändringar under ett par års tid som många kommuner redan gjort, ibland på mycket kortare tid. Äldreomsorgen har haft en kostnadsökning på 8-10 procent per år. Vårt mål är nu att minska kostnadsökningstakten, så att vi kan klara nya omvårdnadsbehov.

Mer läsning

Annons