Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förutsättningarna för tillväxt blir bättre med euron

Annons


Sverige är en liten och öppen ekonomi som är beroende av omfattande internationell handel och samverkan. Det är inte bara näringslivets förutsättningar som påverkas av en utökad samverkan i Europa. Även som enskilda personer så är vi betjänta av att vi får tillgång till mera samverkan och förståelse över nationsgränserna.

Den svenska välfärdsmodellen med en stark offentlig sektor som svarar för människors trygghet och basbehov gick stärkt ur den senaste valrörelsen. Det parti som hade de mest extrema förslagen i skattesänkarpolitik och rasering av välfärdssamhället gick kraftigt tillbaka.

En svensk anslutning till en europeisk valuta utgör inget hot mot den offentliga sektorn. Det är i stället, oavsett krona eller euro, budgetunderskott som utgör hotet. Underskott i statens finanser är en metod som ofta använts av tidigare borgerliga regeringar.

Svenska politiker kommer även fortsättningsvis att kunna välja modell. Övergripande kommer Sverige efter en eventuell anslutning att överlåta till Europeiska Centralbanken att sköta penningpolitiken. Men det innebär inte att Sverige avhänder sig inflytande.

I dag påverkas vi av de beslut som ECB fattar. Kronans värde anpassar sig till euron och den svenska styrräntan är som regel något högre. Däremot har Sverige ingen möjlighet att påverka vilka som ska besluta i ECB.

Den svenske finansministern får inte delta i de möten som de tolv euroländerna håller i penningpolitiska frågor. När de tio länder som är på väg ansluts så ökar det svenska utanförskapet. Demokratiskt blir det ett stort underskott för oss här uppe i nord.

Sverige behöver det samarbete som den europeiska valutaunionen innebär om vi ska kunna fortsätta att driva en socialdemokratisk välfärdspolitik.

Internationellt ser vi hur växande globala marknadskrafter tränger in i vår vardag. Ett fungerande samarbete kan i det avseendet utgöra en stark motkraft och bidra till att stärka politiska aktörers möjlighet att påverka.

Det som avgör vilken framtid den svenska välfärdsmodellen får är två saker. Dels är vi beroende av den inrikespolitiska inriktningen. Dels är det avgörande vilken ekonomisk tillväxt som kan fördelas. Inrikespolitiken och fördelningspolitiken avgörs när vi lägger våra röster i de allmänna valen.

Tillväxten bestäms av flera faktorer. Företagsamheten är beroende av förutsättningar som stimulerar till lika och effektiv konkurrens. Den är beroende av att enkelt kunna göra affärer med vår omvärld. Men den är också beroende av bra infrastruktur och framför allt välutbildad arbetskraft.

Om Sverige fullt ut deltar i det euro-peiska samarbetet kommer också tillväxtens förutsättningar att bli bättre. Då får vi mera att fördela till välfärden.

Som socialdemokrat så vill jag påstå att vi för tillfället har de bästa förutsättningarna för att gå med i valutasamarbetet. Det senaste valet har politiskt stärkt grunderna för en generell välfärd. Den svenska ekonomin står stark i internationell jämförelse och de offentliga finanserna har under socialdemokratisk ledning utvecklats positivt.

Om det blir ja i höstens folkomröstning kommer det att vara socialdemokratiska förhandlare i de kommande medlemsförhandlingarna. Det blir arbetarrörelsens värderingar som kommer att ligga till grund för anslutning. Vis av anslutningen till EU när borgarna styrde förhandlingarna så vill jag inte uppleva det igen. Det är därför jag vill att ett ja kommer nu.

PER ERIK GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons