Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt utredning av hästhållningen

Annons

En privatperson har i ett medborgarförslag efterlyst regler för hästhållning i bostadsområden och föreslagit kommunen att införa förbud för hästhållning i detaljplanelagda områden.

I ett yttrande påpekar miljö- och byggnadsnämnden att det alltid är hästägarens ansvar att se till att hästhållningen sker på ett sådant sätt att den inte vållar skada eller obehag för närboende.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att fullmäktige med hänvisning till nämndens yttrande skulle avslå förslaget, men Bengt-Ola Ryttar yrkade på återremiss.

- Vi jobbar med att göra Gagnefs kommun attraktiv och möjligheten att hålla häst är viktig, inte minst för barnfamiljer. Men det är inte problemfritt och därför anser jag att nämnden måste ta sig ytterligare en funderare på frågan, sade han.

- Det är kanske inte nödvändigt med tillståndsplikt, men vi bör se oss omkring för att om möjligt hitta andra lösningar, fortsatte Ryttar och efterlyste en "mer genomtänkt strategi".

Han hävdade att det inte är bra med "från fall till fall-lösningar" medan Curt Svärd (c), ordförande i nämnden, menade att sådana lösningar kan vara nödvändiga och att politikerna får lita på tjänstemännens sakkunskap.

Fyr Anders Lärka (v) undrade om nya förhållanden i form av nya grannar kan äventyra en hästhållning som pågått under lång tid.

- Ja, om det skett en förändring så att djurhållningen kommit att bli en olägenhet för omgivningen, svarade Svärd, som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Men eftersom fler än en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstade för återremiss får nämnden på nytt diskutera medborgarförslaget. Ärendet gick till votering och 15 ledamöter röstade för återremiss och 18 för att det skulle avgöras under pågående sammanträde. En ledamot avstod från att rösta.

Mer läsning

Annons