Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt planering för ökad föräldrastyrning

Annons

Det framkom när ett 100 tal representanter för föräldrar, social- och utbildningsförvaltningen och personalen nyligen var samlade till avstamp i Lorensbergaskolans aula.

Förvaltningschefen Kah Slenning redogjorde utförligt för vad fullmäktigebeslutet om så kallad fördjupad föräldramedverkan innebär och vad den närmaste framtiden bär i sitt sköte.

- Social- och utbildningsnämnden har ställt sig positiv till det fortsatta arbetet. Föräldrainflytande och lokalt inflytande är en av flera hörnstenar i läroplaner och kommunala mål. Engagemang är värt att ta vara på. Det är bra för skolans stabilitet och för elevernas resultat och trivsel, sade Slenning.

Nu har förvaltningen fått uppdraget att sätta planerna i verket. I fortsättningen ska samtliga berörda vara med och diskutera upplägget. Det gäller även fackliga företrädare och förtroendevalda.

- Under våren ska vi ha konkreta diskussioner om innehållet och formen för styrelsernas arbete, klargjorde förvaltningschefen.

I det skedet blir det även aktuellt att föreslå möjliga ledamöter i de blivande lokala styrelserna.

Enligt Barbro Nystedt, chef för förvaltningens resursgrupp, ska det också handla om vilket mandat respektive styrelse ska ha.

- De behöver inte se likadana ut. Varje rektorsområde ska nu jobba fram sitt eget koncept för hur styrelsen ska arbeta och vilka beslut de ska vara med och ta.

En viktig målsättning i sammanhanget är också att fullfölja direktiven om att skolan generellt måste minska kostymen. I dag disponeras alldeles för stora lokalytor vilket innebär en betungande kostnad för kommunen. Som tidningen tidigare omtalat är inriktningen att man fram till 2010 får behov att dra ned med motsvarande en Råsundastadion.

I sammanhanget kan nämnas att det Saxdalen finns redan långt framskridna planer på att flytta in kvartersgården i skolan. Verksamheten har hittills varit förlagd till externt hyrda lokaler ute på byn.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons