Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt brevväxling om friskolan i Fäggeby

Annons

Säters kommun överklagade Skolverkets beslut den 27 december 2005 om att tillstyrka start av friskolan till länsrätten i Stockholm.

Sedan kom ett yttrande från Skolverket till länsrätten om kommunens överklagande där verket vidhöll sin tidigare ställning.

Den 27 mars kom kommunen in till länsrätten med ett nytt yttrande, som Skolverket i sin tur tog del av. Här redogjordes för bland annat de ökade kostnader som friskolan innebär för kommunen.

Här vidhåller Skolverket i yttrande till länsrätten sitt första beslut om att tillstyrka start av friskolan och yrkar på att kommunens överklagan ska avslås. I Skolverkets senaste yttrande framförs bland annat när kommunen redovisat vilka ökade kostnader friskolan innebär har det inte räknats med andra besparingar som det mindre antalet elever i den kommunala skolan medför. Till exempel bör ett minskat elevantal i kommunens egna grundskolor leda till minskade kostnader för läromedel, skolhälsovård, skolskjuts och skolmat, framför Skolverket.

Skolverket vidhåller uppfattningen att de ekonomiska effekterna av friskolan inte är av den omfattning och av så bestående karaktär som krävs för att bidrag till den planerade skolan inte ska beviljas.

Brevväxlingen mellan de inblandade parterna lär inte vara slut än. Kommunen har nu möjlighet att till länsrätten yttra sig över Skolverkets senaste yttrande senast den 16 maj.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons