Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvara våra svenska kollektivavtal i valet

Annons

Förslaget går ut på att företagen som säljer tjänster i ett annat EU-land ska ha rätt att tillämpa hemlandets löner och villkor. Detta menar vi är en katastrof för arbetstagare och företag i Sverige och i Dalarna.

För näringslivets del innebär detta att våra dalaföretag riskerar att konkurreras ut av de företag som har sin bas i länder där löneläget och arbetsvillkoren är sämre än vad vi har här i landet och i länet. Genom att använda arbetskraft som har lägre löner och sämre avtal kommer man att kunna lägga ett lägre bud i konkurrens med andra och därmed slå ut de företag som tecknat lokala, svenska avtal.

För arbetstagarnas del innebär det återigen att låga löner, dåliga avtalsvillkor och oreda på arbetsmarknaden blir verklighet, vilket känns som ett slag i magen efter över 100 års facklig kamp och strid för förbättrade avtal. Det nya förslaget riskerar att utarma löntagarnas rätt till skydd mot osund konkurrens. De som jobbar inom tjänstesektorer, som exempelvis turistnäringen, byggsektorn och skogsnäringen riskerar att betraktas som vilka handelsvaror som helst.

För regionens del innebär dessutom det nya förslaget att vi riskerar att få se en ökad "utflaggning" av företagen i länet till de länder som har sämre avtal för arbetare. Regionen som helhet går därmed miste om arbetstillfällen och viktiga inkomster, vilka sammantaget bidrar till att hålla hela vårt samhället igång.

Vi ser därför en stor risk med det nya förslaget. Arbetare tvingas in i ett system av dåliga avtal och företagen tvingas konkurrera på olika villkor, allt medan regionen tappar arbetstillfällen och skatteintäkter och med detta som grund tar vi avstånd från EU-kommissionens förslag. EU-samarbetet är i grunden viktigt och den fria rörligheten inom EU är en mycket bra princip, men konkurrensen ska inte ske genom försämrade villkor för löntagarna, utan med bra och utvecklande jobb, kvalitet och kunskap.

Moderaterna däremot tycker att förslaget på ett bra sätt bidrar till att ta bort de hinder som ligger i vägen för den fria marknaden och menar att diskussionen om tjänstedirektivets faror endast är skrämskott från vår sida. Här vill vi dock hävda det motsatta. Vid en hearing i både rättsliga och sociala utskottet i EU-parla- mentet fick kommissionens representant en direkt fråga om tjänstedirektivet var förenligt med den nordiska kollektiv- avtalsmodellen och svaret var entydigt "nej!"

Orsaken till detta är det inte går att upprätthålla avtal på arbetsmarknaden när det inte finns några parter att förhandla med i det land där arbetet utförs.

I morgon är det val till Europaparlamentet. Med fortsatt borgerlig majoritet i Europaparlamentet finns en stor risk att förslaget om reglering av tjänstesektorn går igenom och därför behövs din röst. Med fler socialdemokrater i Europaparlamentet kan vi tillsammans fortsätta arbetet med att stärka arbetsrätten för löntagarna i Dalarna och i Europa och samtidigt skapa bra förutsättningar för våra dalaföretag.

PER ERIK GRANSTRÖM,
BARBRO HIETALA NORDLUND,
KURT KVARNSTRÖM,
ANNELI SÄRNBLAD STOORS,
HANS UNANDER,
GUN-BRITT MALMKVIST,
LENNART SOHLBERG,
RONNY BEIJER,
PER FAGERSTRÖM,
JAN-ERIC VESTLUND,
ERIK ARNBERG,
K-G HAMMARBERG,
SÖREN ASPGREN.

De fem första undertecknarna är länets
socialdemokratiska riksdagsledamöter. Malmkvist och Sohlberg är företagare från Ludvika respektive Mora och övriga sex
tillhör fackföreningsrörelsen i länet.

Mer läsning

Annons