Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvagat skydd för integriteten

Annons

Svenskarna har blivit mer övervakade och skyddet för integriteten har försvagats de senare åren.

Den slutsatsen drar en parlamentarisk kommitté som tror att alltför snabba utredningar är en orsak.

Integritetsskyddskommittén tillsattes 2004 med uppgift att bland annat ta ställning till om grundlagsskyddet för medborgarnas personliga integritet behöver stärkas.

Den kommer senare i mars att presentera ett delbetänkande inför behandlingen av de vilande lagförslagen om buggning och förebyggande i riksdagen i maj.

På frågan om skyddet för den personliga integriteten kan anses tillfredsställande blir svaret ett "otvetydigt nej", skriver tidningen Riksdag & Departement som läst kommitténs analys av läget i Sverige.

En orsak till det sämre integritetsskyddet är att på senare år har snabba resultat prioriterats högre än grundliga analyser. Som exempel nämner kommittén kortare utredningstider eller ensamutredare i stället för parlamentariska kommittéer.

I analysen tas flera exempel upp där det finns brister för den personliga integriteten.

Det gäller bland annat för den parlamentariska kontrollen av hur polisen använder hemliga tvångsmedel. Kommittén betecknar den som svag.

Andra exempel är att det blivit vanligare med kameraövervakning och att teleavlyssningen utvidgades 2004.

När det gäller förslaget om tvångsmedel i förebyggande syfte anser kommittén att det inte har analyserats tillräckligt hur det kommer att påverka den personliga integriteten.

Kommittén, där alla riksdagspartier är representerade, ska i höst presentera sitt slutbetänkande.

Många anser att regeringen borde ha väntat med att lägga fram sitt omstridda förslag om avlyssning av telefonsamtal och e-posttrafik till och från utlandet tills integritetsskyddskommittén avslutat sitt arbete.

TT

Mer läsning

Annons