Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag till fiskevårdsplan utställd

Annons

u Ett förslag till ny fiskevårdsplan finns utlagd på tio platser inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Skriftliga erinringar ska lämnas till ordförande John Green före den 31 maj.

- Vad jag känner till är det första gången en fiskevårdsplan är utställd, säger John Green.

- Enligt min mening har vi fått ett förslag på en modern och väl genomtänkt fiskevårdsplan som innehåller mycket fakta och förslag till ett pris av 80 000 kronor. Det kan jämföras med Älvdalens FVO som under senare år lagt ut 330 000 kronor på fiskevårdsplaner, anger Green.

Vid årsstämman som hölls i slutet av februari i Vika bygdegård togs beslut om att det inte kommer att göras några fler utsättningar i Överläden. Istället sker en satsning på naturbeståndet. Minimimåttet sänks till 30 centimeter.

I Bösjön, föreningens värdefulla sjö med självproducerande röding och öring, vill föreningen förbjuda fiske med ståndkrok samt att stänga av rödingens lekplatser under vinterfiske. Inga beslut är dock tagna ännu och ett samråd med Bösjögruppen kommer att äga rum. Styrelsen vill klassa Böån som B-vatten med minimimåttet 25 centimeter för öring. Inte heller här är något beslut klubbat ännu.

Däremot finns beslut om totalt fiskeförbud i Vasslarängsbäcken där yngel av Siljansöring årligen ska utsättas. I Fuån tillåts endast flugfiske efter harr. Öringen fredas, då Fuån är barnkammare för Siljans-öringen. Årligen planteras yngel.

Det har beslutats om fångstbegränsning till maximalt tre fiskar per kort och dag i Österdalälven. Öringens minimimått i C-vatten sänks till 25 centimeter. Hemulsjön klassas som B-vatten och får insättning av öring (kompensationsfisk).

Angling efter gädda är tillåtet för fiskerättsägare i B-vatten, som angivits på fiskekortsbilagan.

Hemulån, hela sträckan, öppnas för fiske, dock ej maskmete.

Grundsjön stängs 30 september och öppnas åter 25 december. Andljusprojektet läggs ner.

Slutligen kan nämnas att fiskekortsäsongen från och med år 2003 blir per kalenderår.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons