Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förskola - en klassfråga?

Annons

Kommunen är skyldig att erbjuda plats i allmän förskola, men föräldrarna avgör om de vill utnyttja möjligheten.

I ett brev till föräldrar med barn hos dagbarnvårdare, uppmanade social- och utbildningsförvaltningen i april vårdnadshavarna att begära överflyttning till den förskola man önskar inför höstterminen 2002.

Föräldrar till barn på Solgårdens dagbarnvårdargrupp reagerade på vad de uppfattar som en inskränkning i friheten att välja omsorgsform, liksom på den korta tidsfrist de hade för att svara på brevet.

- Vi hade fyra dagar på oss att välja, säger Christina Johansson Linder.

Men Christina och maken Bo Linder vill inte välja bort Solgården, där sonen Filip trivs i en dagbarnvårdargrupp med 15 barn och tre dagbarnvårdare.

Personalen sköter allt tillsammans med barnen, som får vara med om det dagliga arbetet med matlagning och städning, bland annat.

- Det blir mer "verkliga livet". Dessutom är det en jättebra verksamhet, där man jobbar efter teman, och personalen gör ett jättebra jobb.

Christina och Bo, som är föräldrarepresentant, pratade med de andra föräldrarna i gruppen. Tillsammans sände de en skrivelse till social- och utbildningsnämnden, där de ställer frågan om syftet är att eliminera dagbarnvårdargrupperna.

I den proposition som ligger till grund för regeringens lagförslag, sägs bland annat att även de fyra-femåringar som är inskrivna i familjedaghem ska erbjudas plats i förskola, liksom att förskolan då ska ses som ett komplement till familjedaghemmet och samverka med detta.

Eftersom så inte är fallet i Ludvika kommun, ifrågasätter man vilken valfrihet det här egentligen innebär för föräldrarna.

- Om vi flyttar barnen får vi en billigare men sämre barnomsorg. Just nu tror vi mest att kommunen vill bli av med sina dagbarnvårdare och använder plånboken som påtryckningsmedel.

Det som mest upprör Christina Johansson Linder är att det här inskränker valfriheten för dem som har det sämst ställt.

- Vi har råd att välja att ha vårt barn kvar i den omsorgsform vi föredrar, men för dem som har det sämre blir kanske de här avgiftsfria dagarna avgörande. Liksom maxtaxan gynnar det höginkomsttagare.

Föräldrarna avslutar sin skrivelse med ett ironiskt konstaterande:

"Vi finner det ytterligt socialdemokratiskt att prioritera de högavlönade, de som är högavlönade har möjlighet att välja, vilket en lågavlönad ensamstående mamma inte har".

Mer läsning

Annons