Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskar om begravningar i antikens Italien

Annons

- Stipendiet är naturligtvis också ett viktigt erkännande för mig, säger Mónica i en kommentar.

Tidningen träffar henne hemma på Nyponstigen där hon förbereder sitt kommande stora forskningsprojekt nere i Pompeji i Italien.

I mars i år tog hon sin examen vid Uppsala universitet och hon är numera magister i antikens kultur och samhällsliv.

De senaste två åren har Mónica Saldías också deltagit i ett internationellt arkeologiskt utgrävningsprojekt i Pompeji. Livet i staden utraderades på några ögonblick när vulkanen Vesuvius fick ett pyroplastiskt utbrott år 79 e. Kr. Staden täcktes med pimpsten och aska, föll i glömska, men återupptäcktes mycket välbevarad drygt ett och ett halvt årtusende senare.

Mónica förbereder nu ett eget, större forskningsprojekt om begravningsritualer och hur folket i Pompeji för två tusen år sedan förhöll sig till döden. Stipendiet delfinansierar en förundersökning om en speciell typ av gravar som kallas columellae.

- Det är ett otraditionellt forskningsområde som jag utvecklar, berättar Mónica.

Det har bedömts så intressant att italienska staten beviljat henne tillstånd för inledande utgrävningar. Något som inte är självklart. Arkeologer som vill gärna sätta spaden i Pompeji, är många runt om i världen.

Mónica Saldías kommer ursprungligen från Montevideo, huvudstad i Uruguay. Hon fick tidigt ett humanistiskt intresse, studerade litteraturvetenskap och arbetade under tio som journalist med kultur som inriktning.

Hennes blivande man kom från Mora där familjen bor sedan tio år med tre barn.

- Förstudien av gravtypen columellae är budgeterad till 50 000 kronor. Bland annat kännetecknas dess gravstenar av skulpterat hår med flätor. Jag kommer att resa ned under två perioder under våren och sommaren.

Bland annat ska Mónica göra en optisk undersökning av gravstenarna för att fastställa om de varit färgade. För den undersökningen krävs en rad specialinstrument. Analyser av pigmentprovet ska bland annat genomföras på Wallenberg-laboratoriet vid Stockholms universitet.

När förstudien är genomförd och vetenskapligt presenterad i Rominstitutets tidskrift Romhorisont samt Opuscula Romana, Svenska institutet i Roms tidskrift, sker nästa steg i arbetet.

- Förhoppningsvis kan mitt projekt knytas ihop med andra pågående forskningsprojekt med anknytning till utgrävningarna i Pompeji.

Mónica berättar att hon är knuten till ett nätverk av forskargrupper i Stockholm, Göteborg, Freiburg i Tyskland samt en belgisk forskargrupp.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons