Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förköpsärendet kräver extra fullmäktigemöte

Annons

För att kunna göra det måste kommunfullmäktiges ordförande, Anders Rosell, (s) kalla till ett extra sammanträde. Detta sedan Hasse Thelin (spi), till Anders och hans partikamraters förtret, fått igenom yrkandet om bordläggning.

Därmed kan förköpsärendet inte vänta på avgörande till nästa ordinare kommunfullmäktige i slutet av maj, utan ett extra sammanträde måste kallas in för beslut i frågan.

- Det kostar oss minst 10 000 kronor extra alldeles i onödan, fräste Anders på väg ut från fullmäktigesalen.

Ärendet handlar om en fastighetsaffär i Viborg, där en Trollhättebo har förvärvat 1,2 hektar mark inklusive en gemensamhetsanläggning och ett härbre av en släkting.

Köpeskillingen är baserad på att fastigheten bara ska kunna rymma två tomter, för att det av flera grannar gemensamt nyttjade grönområdet ska kunna förbli intakt.

När kommunen fick korn på affären, väcktes förslaget att nyttja möjligheten till förköpsrätt. Markingenjören gavs uppdraget att förhandla med köparen.

Någon frivillig uppgörelse kunde inte nås och frågan om förköp kom upp på kommunfullmäktiges bord, där Hasse Thelin (spi) konstaterade att han, köparen och grannarna i Viborg, alla har blivit förda bakom ljuset, eftersom kommunen har vidlyftigare planer för området än vad den uttalat.

Mikael Thalin (c) spädde på med att det är dålig behandling av blivande kommuninvånare att nyttja den kommunala förköpsrätten så planlöst. Det ger fel signaler och dödar fastighetsmarknaden i Orsa. Han stöddes i sitt avslagsyrkande av Gillis West (c) och Olle Jobs (fp).

Karin Bohlin (s) hävdade att kommunen nyttjar sin möjlighet till förköp för allas bästa och för kommunens utveckling. Genom köpet garanterar kommunen att de attraktiva tomterna blir bebyggda utan dröjsmål.

Hon betonade att fastigheten och de möjliga tomterna behövs eftersom svårigheten att få ett beslut om riksväg 45, har lagt en död hand över fastighetsmarknaden i södra Orsa.

Ann Beskow, Rune Mångs och Marie Olsson, alla (s), liksom Bengt-Åke Svahn (kd), stödde hennes uppfattning om att utnyttja möjligheten till förköp.

Vid voteringen vann ändå Hasse Thelins yrkande på bordläggning med 15-16. Det räcker nämligen med endast en tredjedel av rösterna för att ett krav om bordläggningsbeslut ska gå igenom.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons