Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företag vill sätta upp sjutton nya 3Gmaster

Annons

Tredje generationens mobiltelenät är nu på väg att etableras i kommunen. Svenska UMTS-nät AB har begärt att få sätta upp 17 helt nya master från Vika i Söder till Lamborn i norr.

Byggnadsnämnden har besökt varje föreslagen plats och rådgjort med länsstyrelsen. De har tittat på masternas påverkan på natur- och kulturmiljöer. Byggnadsnämnden har också värderat psykologiska och estetiska aspekter. Resultatet blev att fyra av masterna har flyttats mellan 100 meter till en kilometer från sina föreslagna platser.

Bygglovschefen Lars Nordström är väl medveten om att det idag finns en stor oro kring master och strålning. Han har själv kontaktats av människor som upplever sig påverkade av den. Men det går inte att stoppa ett mastbygge av det skälet.

- Nej all rättspraxis och all forskning i dag säger att strålningen inte är någon hälsofara, säger han.

Men därmed inte sagt att Nordström viftar bort folks oro eller inte tror på att de verkligen upplever problem.

- Vad det än är för grund är det hemskt att folk ska må dåligt.

Han vill i dag inte själv skriva under på att det verkligen är som forskarna hävdar.

- Alla kan känna en viss osäkerhet och oro för vad det handlar om oavsett vad rättspraxis och forskarna säger, säger han.

Ingen vet vad de kan komma fram till i framtiden och det finns exempel i historien där de fått ändra sig. Det tog exempelvis ett bra tag innan sambandet blåbetong-radon-lungcancer blev klarlagt.

Det är i dag inte lätt för byggnadsnämnderna runt om i landet att hantera folks oro och de problem en del upplever sig ha.

Lars Nordström efterlyser därför information och riktlinjer från de statliga myndigheter som slagit fast att det inte är några hälsorisker.

Den gängse hanteringen av ett bygglov är att det enbart är sak-ägarna, exempelvis närmsta grannarna, som blir informerade om vad som är på gång och ges möjlighet att yttra sig. Men Faluns byggnadsnämnd tänker ta ett nytt grepp och vidga den kretsen.

Sakägarna får som vanligt brev. Men alla andra, som kan tänkas ha åsikter, ska få information via en kungörelse i tidningarna om vart de ska gå för att titta på kartor med mera. De får sedan liksom sakägarna lämna in sina synpunkter.

- Det är en så stor diskussion i landet om strålningsrisker så vi vill att alla som känner sig berörda ska få chansen att komma till tals. Vi vill därigenom också ge dem chansen att själva driva frågan vidare juridiskt om de känner sig störda eller hotade av masterna, säger Lars Nordström.

Fotnot: Den sjuttonde masten, ej

på bild, sätts upp nordväst om sjön

Stora Aspan, i höjd med Nedre Skog.

Mer läsning

Annons