Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreslår ny chefsnivå

Annons

I går kunde konsulten Kess Simmasgård och styrgruppen i utredningsarbetet av ledningsorganisationen presentera ett förslag på en ny ledningsorganisation inom vård- och omsorgsförvaltningen.

I förslaget till omsorgsnämnden ska samtliga 18 befattningar som enhetschef upphöra i samband med att en ny organisation tas i drift.

Kärnverksamheten delas in i tre områden som leds av områdeschefer. I förslaget anges en äldreboendechef, en hemtjänstchef och en LSS-chef, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Dessutom inrättas en befattning som hälso- och sjukvårdschef samt en befattning som myndighetschef på halvtid.

Den nya föreslagna chefsnivån omfattar totalt fyra och en halv tjänst.

I förslaget ska områdescheferna rekryteras först. Dessa ska sedan vara med och ansvara för rekryteringen av enhetschefer.

Med den föreslagna ledningsorganisationen vill styrgruppen skapa en långsiktigt hållbar organisation som ger utrymme för utveckling.

I utredningsarbetet har det framförts kritik mot nuvarande enhetscheferna. Kritiken handlar i första hand om att enhetscheferna inte är tillgängliga ute i verksamheten, personalen saknar det stöd de bör få.

- De har haft många administrativa arbetsuppgifter på sig och i vissa fall har man ansvarat för två verksamheter styrda av olika regelverk, då blir situationen ohållbar, säger förvaltningschef Erika Barreby.

Tanken med den nya ledningsorganisationen är att enhetscheferna ska kunna ägna mer tid åt personalen.

- Vi förändrar yrkesrollen för de som i dag är enhetschefer till att bli mer arbetsledare, säger Kess Simmasgård.

- Ett nära ledarskap är väldigt viktigt. Man ska kunna handha och möta människor på ett bra sätt. Personalen ska tycka att det är kul att gå till jobbet och i förlängningen gynnar det brukarna, fortsätter han.

I den nya ledningsorganisationen minskar också trycket på förvaltningschefen Erika Barreby som i den nuvarande organisationen har en stab på 27 personer kring sig.

- Det blir ju ett väldigt spring till henne med olika frågor som hon ska svara på. I det nya förslaget med fem områdeschefer under sig får hon tid att jobba med viktiga utvecklingsfrågor, säger Gun Drugge.

Den 2 juni ska förslaget behandlas i omsorgsnämnden. Den 7 juni tas det upp i kommunstyrelsen och den 21 juni tar kommunfullmäktige beslut i frågan.

Styrgruppen i utredningsarbetet har bestått av Jonas Carlgren (m), Gun Drugge (c), Mari Axstål Lindé (s), samt tjänstemännen Erika Barreby, Solweig Pernsjö och Åsa Sundstedt.

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons