Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fördjupa skoldebatten!

Annons

Varje barn tar sig igenom skolan på sitt unika sätt. Kunskapskraven förändras hela tiden. Skolan måste ges förutsättningar att bygga starka relationer. Barn har rätt att möta vuxna som ser och stödjer dem på bästa sätt. Lärare och elever mår bäst när det finns utrymme att växa och hitta sin plats i ett begripligt sammanhang. Lärare som ser sina elevers våndor och glädjeämnen och kan ge stöd och uppmuntran i rätt tid får trygga elever. Att lära är ett strävsamt arbete som måste få ta tid liksom planeringen av inlärningssituationer där kunskap byggs.

I dag finns en övertro på kvalitetssäkring genom allt tidigare nationella prov och betyg. Det är mycket svårare än så. Om vi alltför ensidigt lägger ner tid på att utveckla mätinstrument får vi ingen tid till att planera en lustfylld och meningsfull undervisning. Skolsköterskor, kuratorer och speciallärare har en viktig roll. Vi måste satsa mer på dem.

Lärare behöver tydliga handlingsvägar och ett nätverk som fångar upp barn som råkar ut för svårigheter. Kvalitén inom lärarutbildning och fortbildning måste värnas. Lärare behöver goda ämneskunskaper men också insikter om lärarroll, yrkesetik och värdegrund.

Skoldebatten fastnar ibland i diskussionen om friskolor eller kommunala skolor. Det pedagogiska utrymmet att skapa bra skolor måste värnas oberoende av huvudman.

Jag jobbar inom Borlänge Montessori, en del av den kommunala grundskolan i Borlänge med barn från sex till tolv år. Varje morgon möter jag många av barnen på bussen ut mot Frostbrunnsdalen där skolan ligger.

Vår montessoriverksamhet strävar efter att vara en plats där alla barn kan hitta trygga relationer. Där finns utrymme för barnens egna initiativ och tid att göra färdigt uppgifter. Klassrumsmiljön är förberedd för att främja lärande och tillgodose barnens behov. Våra dagar har fasta rutiner, långa arbetspass för färdighetsträning, genomgångar individuellt eller i små grupper, samlingar och skapande aktiviteter. Dagsrytmen, åldersblandningen och kontinuiteten i relationer ger trygghet.

I mitt jobb finns många tillfällen till glädje. Att se barn lära sig läsa, lyssna på deras dikter, redovisningar och berättelser, diskutera hur jorden kan vara rund eller bygga multiplikationstabeller med vårt speciella montessorimaterial, allt det är spännande!

Skolan är ingen isolerad ö. Var vi än finns i samhället bör vi tänka på vad vi ger våra barn för verklighetsbild. Barn bör få chans att tro på en god värld och utveckla tillit, empati och förnuft så att de inte viker för de svåra frågorna. Låt dem hitta samband och meningsfullhet så att de förstår att de själva är med och påverkar framtiden!

Jag vill uppmuntra alla lärare att delta i skoldebatten. Vi är alldeles för tysta och dåliga på att berätta och beskriva vårt viktiga arbete. Låt oss bemöta de värsta och mest befängda påståenden om skolan som vi matas med i media. Låt oss nyansera skoldebatten!

KIA BERGEÅ KIA BERGEÅ ÄR LÄRARE SEDAN 1976, OCH FÖR NÄRVARANDE ANSVARIG FÖR UPPBYGGNADEN AV BORLÄNGES KOMMUNALA MONTESSORIKLASSER.

Mer läsning

Annons