Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För stora minusposter

Annons

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterade ekonomichef Johan Hallin en prognos för budgetutfallet 2001. Han betonade att det fortfarande handlar om mycket preliminära siffror och att det slutliga utfallet måste innebära att politikerna ser över året budget och verksamhet.

Han redovisade dock några mycket positiva budgetnyheter:

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorgen har förbrukat nära 2,5 miljoner mindre än budgeterat.

Befolkningsutvecklingen har överträffat budgetberedningens försiktiga beräkning och sysselsättningen har varit bättre än beräknat, vilket gett obudgeterade skatteintäkter och överföringar från staten på totalt 7,1 miljoner.

Därmed borde allt vara frid och fröjd. Men...

- På flera områden har kostnaderna skjutit i höjden, förklarade Johan Hallin.

Bland de enskilda budgetöverskridandena, som vid tidpunkten för sammanträdet uppgick till omkring 6 miljoner kronor netto, märks följande poster:

Socialnämndens kostnader för vård och omsorg har sprängt budgeten med nära sex miljoner.

Barn- och utbildningsnämndens kostnader för barnomsorg ligger 1,5 miljoner över budget.

Det sistnämnda ska ses mot bakgrund av att budgetberedningen inför förra budgetåret plussade på barn- och utbildningsnämndens budgetäskande med 3,5 miljoner till barnomsorg. Totalt kostade alltså barnomsorgen fem miljoner mer än vad nämnden räknat med.

Efter två tredjedelar av budgetåret räknade förvaltningen med att nå ett nollresultat. Men några veckor senare gjordes en ny prognos som tydde på ett underskott på tre miljoner - en summa som steg ytterligare i samband med bokslutsarbetet i januari.

Ändå har nämnden försökt att minska underskottet genom bland annat ett hårt kritiserat inköpsstopp - av kritiker kallat idiotstopp - inom skolsektorn.

Kommunstyrelsens ledamöter har också efterlyst den intäktsökning på omkring 400 000 kronor som man kalkylerade med i samband med att barnomsorgen fick 3,5 miljoner kronor extra. Eftersom pengarna skulle användas för att bland annat skapa fler omsorgsplatser anser kommunledningen att intäkterna i form av avgifter borde ha ökat.

- Förvaltningen har gjort ett bra jobb och ökat antalet placerade barn från i medeltal 365 till 410. Den fulla behovstäckningen har säkert bidragit till att fler familjer flyttat till kommunen, vilket är bra för kommunens ekonomi. Men det är allvarligt att ingen noterat att det lett till ökade kostnader och fört det vidare till kommunstyrelsen. Barn och utbildning har ju, i likhet med socialnämnen, gjort av med mycket mer pengar än nämnden har, säger Jaak Kerstell.

Kommunstyrelsens ledamöter var överraskade, förvånade och oroade över kostnadsutvecklingen och över att den redovisats så sent att den får konsekvenser även för verksamheten under det nu inledda budgetåret.

Under sammanträdet diskuterades möjligheten att låta all ekonomipersonal sortera direkt under ekonomichefen i stället för under förvaltningscheferna. Kommunchef Bertil Stoltz fick i uppdrag att i samarbete med revisorerna utreda orsakerna och komma med förslag till åtgärder.

Fotnot: En dagisplats kostar omkring 90 000 kronor per år och föräldrarnas avgift täcker i medeltal ungefär 17 procent av kostnaden.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons